هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا


کشف جدید در رابطه با وجود آب در سیارات کهکشان راه شیری

کشف جدید در رابطه با وجود آب در سیارات کهکشان راه شیری
دروازه تاریخ،

نقش دانشجویان در مقدرات مملکت امام(ره)

نقش دانشجویان در مقدرات مملکت امام(ره)

تطابق بیشتر از ۱۴۰۰ محصول نانویی با استانداردهای ملی و بین المللی

تطابق بیشتر از ۱۴۰۰ محصول نانویی با استانداردهای ملی و بین المللی
دبیر ستاد سلولهای بنیادی خبر داد؛

موفقیت 95 درصدی ژن درمانی برای درمان بیماری های صعب العلاج

موفقیت 95 درصدی ژن درمانی برای درمان بیماری های صعب العلاج
معاون توسعه صندوق نوآوری و شكوفایی اعلام كرد

انعقاد 3 قرارداد 55 میلیارد تومانی بین دانش بنیان ها و صنایع بزرگ غذایی

انعقاد 3 قرارداد 55 میلیارد تومانی بین دانش بنیان ها و صنایع بزرگ غذایی

حضور 58 شرکت دانش بنیان در رویداد تبادل فناوری صنایع غذایی

حضور 58 شرکت دانش بنیان در رویداد تبادل فناوری صنایع غذایی
پناهی:

زمینه های فناوری سلامت در راستای تقویت و رشد تولید در اقتصاد سلامت سازماندهی شده است

زمینه های فناوری سلامت در راستای تقویت و رشد تولید در اقتصاد سلامت سازماندهی شده است

دو مرکز آموزش جراحی رباتیک در اندونزی

دو مرکز آموزش جراحی رباتیک در اندونزی

رتبه پنجم ایران در تدوین استانداردهای بین المللی نانو

رتبه پنجم ایران در تدوین استانداردهای بین المللی نانو

آموزش تعمیر گاز برقی بوش

آموزش تعمیر گاز برقی بوش
هوافضا