آرشیو مطالب : اپراتور

در گفت وگو با هوا فضا اعلام شد

ساخت پهپادی برای انجام مأموریت های تجسس مرزبانی

ساخت پهپادی برای انجام مأموریت های تجسس مرزبانی

ساخت دستگاه تب سنج هوشمند توسط محققان پاركی

ساخت دستگاه تب سنج هوشمند توسط محققان پاركی

دكتر جواد مشرقی رئیس انجمن ریاضی كانادا شد

دكتر جواد مشرقی رئیس انجمن ریاضی كانادا شد
چالش هایی كه شركت های لیزری در كشور دارند

ساخت دستگاه جوشكاری برای صفحات نازك

ساخت دستگاه جوشكاری برای صفحات نازك

حمایت دولت هلند از طرح ارتقاء ایمنی سیستم حمل و نقل محقق ایرانی

حمایت دولت هلند از طرح ارتقاء ایمنی سیستم حمل و نقل محقق ایرانی
به دلیل ایمن نبودن؛

تحویل كالا با پهپاد در انگلیس فعلا ممنوع گردید

تحویل كالا با پهپاد در انگلیس فعلا ممنوع گردید
لینک دوستان هوا فضا