هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا


حمایت صندوق نوآوری از حضور دانش بنیان ها در ۳۱۵ نمایشگاه خارجی

حمایت صندوق نوآوری از حضور دانش بنیان ها در ۳۱۵ نمایشگاه خارجی

fake driver license PSD template

fake driver license PSD template

توسعه همکاری فناورانه ایران و برونئی

توسعه همکاری فناورانه ایران و برونئی

بعضی از بندهای اساسنامه بنیاد علم ایران تصویب گردید

بعضی از بندهای اساسنامه بنیاد علم ایران تصویب گردید
از سوی فرهنگستان علوم

نشست مدیران گروههای زیست شناسی دانشگاه ها و فرهنگستان علوم

نشست مدیران گروههای زیست شناسی دانشگاه ها و فرهنگستان علوم

خواص ادویه های ارگانیک

خواص ادویه های ارگانیک
با حمایت ستاد علوم شناختی؛

گسترش زیرساخت های علوم شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی

گسترش زیرساخت های علوم شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی

مجهزترین سالن تاتو در تهران

مجهزترین سالن تاتو در تهران
۶۰ هزار بار داغ تر از خورشید؛

خروج اشعه های ایکس از یک سیاهچاله رصد شد

خروج اشعه های ایکس از یک سیاهچاله رصد شد

کشف جدید در رابطه با وجود آب در سیارات کهکشان راه شیری

کشف جدید در رابطه با وجود آب در سیارات کهکشان راه شیری
هوافضا