هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا


کانکس ساندویچ پانل چیست

کانکس ساندویچ پانل چیست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:

مسابقات ربوکاپ در جنبه آموزش فناوری دانشگاه هاست

مسابقات ربوکاپ در جنبه آموزش فناوری دانشگاه هاست

بررسی موانع پیش روی پژوهشگران برای انجام پژوهش

بررسی موانع پیش روی پژوهشگران برای انجام پژوهش
رئیس هجدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوكاپ آزاد ایران:

منتخبین هجدهمین مسابقات ربوکاپ ۹ سهمیه جهانی دریافت می کنند

منتخبین هجدهمین مسابقات ربوکاپ ۹ سهمیه جهانی دریافت می کنند

اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور

اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور
از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران محقق شد

تشخیص ساده و سریع بیومارکر CRP و IL-6 در بیماری سپسیس

تشخیص ساده و سریع بیومارکر CRP و IL-6 در بیماری سپسیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با هوا فضا:

چاپ مقالات پژوهشی در سطح بین الملل مشکلات کشور را حل نمی کند

چاپ مقالات پژوهشی در سطح بین الملل مشکلات کشور را حل نمی کند

گرفتن مجوز پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه محقق اردبیلی برای سال 1403

گرفتن مجوز پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه محقق اردبیلی برای سال 1403

فراخوان دریافت مقاله در فصلنامه پژوهش های ادب غنایی

فراخوان دریافت مقاله در فصلنامه پژوهش های ادب غنایی

انواع قهوه عربیکا

انواع قهوه عربیکا
هوافضا