هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا


اجرای طرح تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در سه گام

اجرای طرح تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در سه گام

حضور درصد زیادی از بانوان در بازار هوش مصنوعی

حضور درصد زیادی از بانوان در بازار هوش مصنوعی

پرمخاطب ترین سایت اقتصادی

پرمخاطب ترین سایت اقتصادی

غربالگری و آموزش آشنایی با سرطان های بانوان ویژه کارکنان دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

غربالگری و آموزش آشنایی با سرطان های بانوان ویژه کارکنان دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

ابداع روشی امیدوارکننده و ارزان برای غربالگری دارویی درمان سرطان

ابداع روشی امیدوارکننده و ارزان برای غربالگری دارویی درمان سرطان
یك مقام مسؤول بنیاد ملی نخبگان:

فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاهها تیرماه اعلام می شود

فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاهها تیرماه اعلام می شود

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در جدید ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در جدید ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵
در نشست تخصصی عنوان شد؛

پروژه نوآورانه و فناورانه می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند

پروژه نوآورانه و فناورانه می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند
در یك سانحه هوایی؛

عکاس اولین تصویر رنگی از زمین درگذشت

عکاس اولین تصویر رنگی از زمین درگذشت

طراحی و ساخت مدل اولیه دست مصنوعی هوشمند توسط پژوهشگران کشور

طراحی و ساخت مدل اولیه دست مصنوعی هوشمند توسط پژوهشگران کشور
هوافضا