مطالب هوا فضا


ناسا به دیدار کوچک ترین سیارک کشف شده می رود

ناسا به دیدار کوچک ترین سیارک کشف شده می رود

دستگاه روکش ساز قرص برای حفظ خواص دارو بومی سازی شد

دستگاه روکش ساز قرص برای حفظ خواص دارو بومی سازی شد

حمایت ۲۴۶ میلیاردی معاونت علمی از ۲۹ طرح کلان صنعت حمل و نقل

حمایت ۲۴۶ میلیاردی معاونت علمی از ۲۹ طرح کلان صنعت حمل و نقل

الماس سیاه ۵۵۵ قیراطی به نمایش درآمد

الماس سیاه ۵۵۵ قیراطی به نمایش درآمد
توسط محققان دانشگاه تهران؛

یک طرح تحقیقاتی در حوزه خطوط شبکه توزیع آب شهری اجرایی شد

یک طرح تحقیقاتی در حوزه خطوط شبکه توزیع آب شهری اجرایی شد

انقراض گونه های زیستی و ایجاد طوفان نمک پیامد خشک شدن زاینده رود

انقراض گونه های زیستی و ایجاد طوفان نمک پیامد خشک شدن زاینده رود

ساخت یک سیستم کاشتنی

ساخت یک سیستم کاشتنی

قیمت و خرید لوله مانیسمان آنلاین

قیمت و خرید لوله مانیسمان آنلاین
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

تحقیقات باید رصدخانه حل مسئله و پیشرفت علم و فناوری سلامت باشد

تحقیقات باید رصدخانه حل مسئله و پیشرفت علم و فناوری سلامت باشد

پای حرف های مخترع جوان تبریزی

پای حرف های مخترع جوان تبریزی