هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا

در قالب رساله دكتری محقق شد؛

ورود پژوهشگران ایرانی به دیرینه شناسی جنایی برای اولین بار

ورود پژوهشگران ایرانی به دیرینه شناسی جنایی برای اولین بار

شیوه نامه مشوق های خدمتی برای دانش آموختگان دانشگاهی ابلاغ گردید

شیوه نامه مشوق های خدمتی برای دانش آموختگان دانشگاهی ابلاغ گردید
با حضور معاون وزیر علوم؛

افتتاح مرکز تخصصی هوش مصنوعی پارک علم و فناوری استان سمنان

افتتاح مرکز تخصصی هوش مصنوعی پارک علم و فناوری استان سمنان

کانکس ساندویچ پانل چیست

کانکس ساندویچ پانل چیست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:

مسابقات ربوکاپ در جنبه آموزش فناوری دانشگاه هاست

مسابقات ربوکاپ در جنبه آموزش فناوری دانشگاه هاست

بررسی موانع پیش روی پژوهشگران برای انجام پژوهش

بررسی موانع پیش روی پژوهشگران برای انجام پژوهش
رئیس هجدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوكاپ آزاد ایران:

منتخبین هجدهمین مسابقات ربوکاپ ۹ سهمیه جهانی دریافت می کنند

منتخبین هجدهمین مسابقات ربوکاپ ۹ سهمیه جهانی دریافت می کنند

اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور

اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور
از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران محقق شد

تشخیص ساده و سریع بیومارکر CRP و IL-6 در بیماری سپسیس

تشخیص ساده و سریع بیومارکر CRP و IL-6 در بیماری سپسیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با هوا فضا:

چاپ مقالات پژوهشی در سطح بین الملل مشکلات کشور را حل نمی کند

چاپ مقالات پژوهشی در سطح بین الملل مشکلات کشور را حل نمی کند
هوافضا