مطالب هوا فضا

تحقیقات محققان رویان نشان داد؛

اثر سمی سلولهای بنیادی مزانشیمی تأثیری در دریافت کننده سلول ندارد

اثر سمی سلولهای بنیادی مزانشیمی تأثیری در دریافت کننده سلول ندارد

بنیاد ملی نخبگان و کمیته امداد تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

بنیاد ملی نخبگان و کمیته امداد تفاهمنامه همکاری منعقد کردند
سخنگوی بنیاد نخبگان اعلام كرد؛

اخطار بنیاد ملی نخبگان نسبت به کلاهبرداری برای ثبت نام در بنیاد

اخطار بنیاد ملی نخبگان نسبت به کلاهبرداری برای ثبت نام در بنیاد

عفونت پوستی با روش نوین بهتر درمان می شود

عفونت پوستی با روش نوین بهتر درمان می شود

روز فناوری ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۲

روز فناوری ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۲
ابزار بوش

بهترین برند ابزار آلات کدامند

بهترین برند ابزار آلات کدامند
در قطب جنوب؛

شناسایی قدیمی ترین هسته یخی جهان با ۵ میلیون سال قدمت

شناسایی قدیمی ترین هسته یخی جهان با ۵ میلیون سال قدمت

آخرین فرصت ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی

آخرین فرصت ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی
مجری طرح خبر داد

نصب سامانه احراز هویت غیرحضوری افراد از راه دور برای مراکز متقاضی

نصب سامانه احراز هویت غیرحضوری افراد از راه دور برای مراکز متقاضی

جزئیات کاربردهای شش گانه ماهواره خیام

جزئیات کاربردهای شش گانه ماهواره خیام
لینک دوستان هوا فضا