هوافضا- علوم هوایی

مطالب هوا فضا


کهکشان خفته باردیگر بیدار شد

کهکشان خفته باردیگر بیدار شد
رییس انجمن ترویج علم ایران خبر داد

جایزه قانعی راد به کنشگران علوم اجتماعی اعطا می شود

جایزه قانعی راد به کنشگران علوم اجتماعی اعطا می شود

اجرای طرح تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در سه گام

اجرای طرح تبیین و تقویت گفتمان تحکیم خانواده در سه گام

حضور درصد زیادی از بانوان در بازار هوش مصنوعی

حضور درصد زیادی از بانوان در بازار هوش مصنوعی

پرمخاطب ترین سایت اقتصادی

پرمخاطب ترین سایت اقتصادی

غربالگری و آموزش آشنایی با سرطان های بانوان ویژه کارکنان دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

غربالگری و آموزش آشنایی با سرطان های بانوان ویژه کارکنان دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

ابداع روشی امیدوارکننده و ارزان برای غربالگری دارویی درمان سرطان

ابداع روشی امیدوارکننده و ارزان برای غربالگری دارویی درمان سرطان
یك مقام مسؤول بنیاد ملی نخبگان:

فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاهها تیرماه اعلام می شود

فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاهها تیرماه اعلام می شود

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در جدید ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در جدید ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵
در نشست تخصصی عنوان شد؛

پروژه نوآورانه و فناورانه می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند

پروژه نوآورانه و فناورانه می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند
لینک دوستان هوا فضا
هوافضا