هوافضا- علوم هوایی

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 منتشر گردید

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 منتشر گردید

پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۲ خویش را منتشر نمود که بر مبنای آن دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف حضور قابل ملاحظه ای داشته اند.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که بعضی از آنها دارای چندین مبحث فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند. این حوزه های موضوعی عبارتند از: مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)، هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)، بهداشت و بالینی (شامل پزشکی و دندانپزشکی و سایر)، اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق.
دهقانی اظهار نمود: رتبه بندی موضوعی تایمز هم برپایه همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می شود، اما هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود. لازم به توضیح است که رتبه ­های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می­ دهد.
وی اضافه کرد: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام نموده است، دانشگاه­های ایران توانسته اند در ۱۰ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی و فناوری، بهداشت و بالینی و روانشناسی در میان دانشگاه­ های برتر جهان قرار گیرند.
حوزه آموزش
رییس ISC در ادامه اظهار داشت: در حوزه آموزش دو دانشگاه از ایران در جمع ۵۹۷ دانشگاه برتر جهان در این عرصه قرار دارند که دانشگاه فردوسی مشهد در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه تهران در بازه رتبه ای +۵۰۱ در این لیست حضور دارند.
حوزه هنر و علوم انسانی
وی افزود: در حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی یک دانشگاه از ایران در میان ۶۰۶ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۴۰۱-۵۰۰ در این لیست دیده می ­شود.
حوزه علوم اجتماعی
دهقانی اظهار داشت: در حوزه موضوعی علوم اجتماعی چهار دانشگاه از ایران در میان ۸۷۰ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شود که دانشگاه شیراز با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه فردوسی مشهد و تهران با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این لیست دیده می ­شوند.
حوزه روانشناسی
وی اظهار داشت: در حوزه موضوعی روانشناسی دو دانشگاه از ایران در میان ۵۶۸ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شود که دانشگاه های علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای۵۰۰-۴۰۱ در این لیست دیده می­ شوند.
حوزه اقتصاد و تجارت
رییس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: در حوزه اقتصاد و تجارت ۶ دانشگاه از ایران در جمع ۷۹۵ دانشگاه­ برتر جهان در این عرصه قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران با بازه رتبه ­ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این لیست دیده می­ شوند.
حوزه علوم زیستی
وی اظهار داشت: در حوزه علوم زیستی ۲۰ دانشگاه از ایران در میان ۹۷۲ دانشگاه برتر جهان در این عرصه قرار دارند که دانشگاه های کردستان و تبریز با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارند و بعد از این دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های علوم پزشکی ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مازندران، شهید بهشتی، شهر کرد، شیراز، تهران و ارومیه با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، خوارزمی، لرستان، محقق اردبیلی، رازی، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این لیست دیده می شوند.
حوزه علوم کامپیوتری
دهقانی افزود: در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در میان ۸۹۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه ­های صنعتی شریف با بازه رتبه­ ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران با بازه رتبه ­ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان با بازه رتبه ­ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی و یزد با بازه رتبه ­ای ۸۰۰-۶۰۱ در این لیست حضور دارند.
حوزه مهندسی و فناوری
وی افزود: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۴۱ دانشگاه از ایران در میان ۱۱۸۸ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شود که دانشگاه های صنعتی شریف، تبریز با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه ­های صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه های مراغه، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد نجف آباد، محقق اردبیلی، تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه ­های گیلان، لرستان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، یاسوج با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های صنعتی اصفهان، کردستان، صنعتی سهند، صنعتی شیراز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، شیراز، ارومیه با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱، دانشگاه های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بوعلی سینا، حکیم سبزواری، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهیدرجایی، یزد با بازه رتبه ای ۱۰۰۰-۸۰۱، دانشگاه های بیرجند، شاهد، سیستان و بلوچستان با بازه رتبه ای +۱۰۰۱ در این لیست دیده می ­شوند.
حوزه بالینی و بهداشت
رییس ISC اظهار داشت: در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت ۱۸ دانشگاه از ایران در میان ۹۲۵ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شود که دانشگاه های علوم پزشکی کردستان با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، علوم پزشکی زنجان با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این لیست دیده می­ شوند.
حوزه علوم فیزیکی
به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دهقانی اضافه کرد: در حوزه علوم فیزیکی ۴۰ دانشگاه از ایران در بین ۱۲۲۷ دانشگاه برتر جهان در این عرصه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بازه رتبه ­ای ۴۰۰-۳۰۱ در میان دانشگاه ­های ایران به ترتیب در رتبه اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه های کاشان، کردستان و لرستان با بازه رتبه ای ۴۰۱-۵۰۰ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، محقق اردبیلی، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های مراغه، گیلان، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۸۰۰- ۶۰۱ و دانشگاه های بوعلی سینا، دامغان، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، تربیت دبیر شهید رجایی و ارومیه با بازه رتبه ای ۱۰۰۰- ۸۰۱ و دانشگاه های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بیرجند، خوارزمی، سیستان و بلوچستان و دانشگاه یزد با بازه رتبه ای +۱۰۰۱ در این لیست دیده می ­شوند.
منبع:

1400/08/16
13:14:03
0.0 / 5
889
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
هوا فضا هوافضا