علوم هوا فضا
معاون وزیر علوم در رونمایی از سامانه اتاق های فكر:

راه اندازی اتاق های فکر در جهت تاکید رهبری بر لزوم ایجاد هیات های اندیشه ورز است

راه اندازی اتاق های فکر در جهت تاکید رهبری بر لزوم ایجاد هیات های اندیشه ورز است

هوا فضا: معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین رونمایی از سامانه اتاق های فکر 16 گانه این وزارت خانه اظهار داشت: راه اندازی اتاق های فکر در وزارت علوم، در جهت فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم ایجاد هیات های اندیشه ورز است.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، دکتر علی خیرالدین در مراسم رونمایی از سامانه اتاق های فکر وزارت علوم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان این وزارت و رؤسا و دبیران اتاق های فکر ۱۶ گانه برگزار شد، اظهار نمود: اعضای اتاق های فکر با هماهنگی رؤسا و دبیران اتاق های فکر از افراد صاحب نظر، باتجربه، خلاق و نوآور انتخاب شده اند که روحیه فعالیت گروهی نیز داشته باشند.
معاون وزیر علوم با اشاره به تصویب اساسنامه اتاق های فکر توسط وزیر علوم اظهار داشت: تدوین سیاست های راهبردی، ارائه راه حل برای مشکلات اصلی آموزش عالی و ارائه مشاوره درباب مسائل ارجاعی از مدیران وزارت علوم، با اهمیت ترین ماموریت اتاق های فکر است.
وی ادامه داد: برمبنای اساسنامه اتاق های فکر، وزیر علوم، مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری، مسئول دبیرخانه اتاق های فکر، رؤسای اتاق های فکر و ۳ الی ۵ نفر از دبیران این اتاق ها، کمیته راهبری اتاق های فکر را می سازند.
دکتر خیرالدین با اشاره به این که رؤسا و دبیران اتاق های فکر به مدت دو سال توسط وزیر علوم منصوب می شوند، اظهار داشت: اعضای هر اتاق نیز ۱۵ نفر است که به مدت ۲ سال با حکم مشاور وزیر علوم منصوب می شوند.
به نقل از وزارت علوم، در ادامه این جلسه از سامانه اتاق های فکر رونمایی گردید که این سامانه امکان ارتباط اعضای هر اتاق با یکدیگر، رؤیت دستور جلسات و دریافت پیشنهاد از جامعه علمی کشور را فراهم می آورد.
معاون وزیر علوم عناوین اتاق های فکر وزارت علوم و شرح وظایف هر کدام را به شرح زیر اعلام نمود:
۱ اقتصاد آموزش عالی
اضافه بر علم اقتصاد که امروزه خود به عنوان یکی از علوم اصلی به تنظیم مناسبات انسانی اقدام می کند نفس اقتصاد آموزش عالی نیز در جهان فعلی بسیار حائز اهمیّت است. ایجاد منافع و ثروت برای کشور بوسیله بسط و توسعه خدمات تعلیمی و آموزشی عالی در جهان و کشورهای منطقه و تعیین سهم و نسبت این فعالیتها با علم اقتصاد و مدل اداره اقتصادی کشور اهمّ وظایف و تکالیف اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی را تشکیل می دهد.
۲ کاربردی سازی پژوهش
بااینکه قدر و منزلت اشتغال به علم و کارهای علمی فی نفسه در نظام و جهان بینی اسلامی و حتی غیر اسلامی ارزش و امتیاز شمرده می شود، اما قابلیّت تبدیل نتایج تحقیقی به استفاده های عملی و انحاء این تبدیل خود حقیقتی است که در نظام سیاست گذاری کشور نباید و نمی تواند مغفول واقع شود. اتاق فکر کاربردی سازی پژوهش انحاء طرق تبدیل تحقیقات به مصارف کاربردی و قابل استفاده را مورد بحث و مطالعه قرار می دهد.
۳ سیاستگذاری علمی
متناظر با تاریخ علم و فلسفه علم که قسمتی بسیار مهمّ از اشتغالات علمی انسان امروز است، تعیین جهت و غایت مطلوب حرکت و کارهای ذهنی انسان همچون دغدغه ها و نکات بسیار مهمّی است که باید مورد رصد و تعقیب و تعاقب واقع شود و از حرکت کورکورانه و مبتنی بر تقلید محض در این راه اجتناب شود. اشتغال به این مباحث و موارد حیطه‌ی فعالیّت اتاق فکر سیاست گذاری علمی را تشکیل می دهد.
۴ دیپلماسی و مرجعیّت علمی
احراز مقام مرجعیّت علمی که موضوع مورد تاکید در کشور است، منوط و متوقّف است به برخی ملزومات و یکی از با اهمیت ترین این ملزومات داشتن دیپلماسی قوی علمی در نظام تعلیم و علم و حوزه آموزش عالی است. باوجود شخصیّت و مقام علمی قابل قبول کشور در منطقه، تقویت و ارتقای این شخصیّت و تبدیل شدن به قطب علمی جهانی یا قارّه ای هدفی است جالب و جاذب که طرق نیل به آن کارهای اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی را تشکیل می دهد.
۵ اجتماعی و فرهنگی
با توجه به این که عرصه علوم و فنون یکی از اجزاء جامعه و فرهنگ کشور شمرده می شود، تعیین میزان تجانس و تناسب خروجی نظام علمی کشور با مفاهیم تکوین کننده جامعه و فرهنگ و هویّت اسلامی و ایرانی وظیفه ای خطیر است که اتاق فکر اجتماعی و فرهنگی متولّی اشتغال و پرداختن به آنست.
۶ تحوّل در علوم انسانی
علوم مشهور به علوم انسانی طیّ دو دهه‌ی اخیر همچون اصلی ترین عرصه های ایجاد دغدغه در تضعیف هویّت و سبک زندگی ایرانی و اسلامی بوده است. با توجه به ابتنای فرهنگ اسلامی و ایرانی بر تناسب توأمان مادیّت و معنویّت و تفوّق مدلول بر مادیت ایجاد سبکی و تولید قرائتی از علوم انسانی که مانع از سقوط انسان در دام مادّیگری صرف باشد از اهمّ موارد مبتلابه کشور است. اتاق فکر تحوّل در علوم انسانی موظّف است با تدقیق و تفکّر و تعقّل در جمیع کارهای صورت گرفته در این عرصه نسبت به تدوین طرحی قابل اجرا در این خصوص اقدام نماید.
۷ شفافیّت و تعارض منافع
همچون بهترین نتایج تمدّن و مدنیّت جدید جهانی اصرار بر ایجاد شفافیّت در انجام هر نوع تعاملات است. ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی و تضییع حقوق و اموال و منابع عمومی در غیاب شفافیّت بدیهی ترین نتیجه و ملموس ترین تبعات است. تعارض منافع یعنی وضعیّتی که فرد طیّ آن منافع فردی و حزبی و قومی و قبیله ای خودرا بر منافع طبیعی و عمومی ترجیح می دهد بیش از هر چیز ثبات مدیریتی و سیاست گذاری در کشور را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد. اتاق شفافیّت و تعارض منافع با لحاظ جمیع موارد مطروحه در این عرصه، مبادرت به تولید طرح ها و اسلوب های اجرائی خواهدنمود که استعمال این اسالیب، شفافیت را به حداکثر و تعارض منافع را به حداقل خواهد رساند.
۸ سیاست گذاری فناوری
رشد و توسعه فناوری و مهارت های فنی انسان پس از دوره رنسانس و ظهور مصنوعات و اختراعات حیرت آور و محیّر العقول مباحث تازه ای را در منظر نظر انسان فعلی گشوده است و نسبت و رابطه‌ی مفاهیمی چون اخلاق و تکنولوژی، تغییرات اقلیمی، حقوق فضای مجازی، مناسبات انسانی و قوام خانواده و …مورد سوال و بعضاً تهدید جدی واقع شده است. تعیین جهت فناوری و اطلاع از نتایج و تبعات و عواقب این جهت گیری موضوع بحث و مداقّه‌ی اتاق سیاست گذاری فناوری را تشکیل می دهد.
۹ آموزش هدفمند
با توجه به تغییرات عظیم صورت گرفته در نظام تعلیم و تربیت طیّ دو قرن اخیر در ایران و عمومی و رسمی شدن و اتّکای آن به دولت، تعیین هدف برای این آموزش ها از موارد حائز اهمیت بسیار است. رصد تغییرات اجتماعی و تجدید نظر منظّم و بموقع در منابع درسی و تعلیمی سیاستی است مناسب برای مواجهه با تغییرات مداوم نیازهای عرصه عمومی و اجتماعی، اتاق فکر آموزش هدفمند، هدف از تعالی و تعلّم را تبیین می کند. نیاز بازار، رشد و تعالی و ترقّی مادی و معنوی انسان علی العموم و اتباع کشور خصوصاً و مواردی از این قبیل وظایف این اتاق را تشکیل می دهد.
۱۰ ایثارگران
وزارت علوم در تعیین و تبیین وظایف و تکالیف خود هم عرصه جهانی را منظور نظر قرار داده و هم به اقتضائات و شرایط خاص داخلی التفات و توجّه دارد. وجود جمع کثیر ایثاگران معظم در جامعه ایران اسلامی، ضرورت تخصیص منابع و امکانات برای رشد و ارتقا و حل مسائل و رفع مشکلات ایشان را ضروری می کند. وزارت علوم معتقد می باشد جامعه از ایثارگران بواسطه ی شخصیت والای ایشان بیش از سایر جوامع انتظار رشد و درخشش دارد. اتاق فکر ایثارگران شرایط و مقدماتی را تمهید می کند تا این عزیزان بتوانند جلوه ای از شخصیت والای خودرا در قالب کارهای علمی جلوه گر کنند.
۱۱ سنجش و انگیزش
طی دو دهه‌ی گذشته، تاکید بیش از اندازه بر کارهای تدریسی و تحقیقی و الزام در تالیف و ارائه مقاله، حالتی تکلیفی و الزامی برای فعالین عرصه علم و تحقیق به وجود آورده که در بادی امر بنظر می رسد این تکالیف و الزامات، نظام تولید علم کشور را از تناسب و توازن خارج کرده است. متقابلاً بذل عنایت به کارهای ایجابی مثل ایجاد جواذب تشویقی و لحاظ امتیازات برای محققین خیلی مورد عنایت و التفات قرار نگرفته است. اتاق فکر سنجش و انگیزش متولی تعیین صحّت و سقم فرض مذکور است و موظّف است نقیصه‌ی مذکور را مورد بحث و مطالعه قرار دهد.
۱۲ جوانان و نخبگان
در هر جامعه ای جوانان منابع و ثروت های عمومی ساختن و عمران و آبادانی آن جامعه محسوب شده و نخبگان منابع و ثروت های اختصاصی آن هستند و کشور ایران نیز از این قاعده مستنثنی نیست. ایجاد فرصت و زمینه برای رشد و ترقّی و تعالی آحاد جوانانی که برای تکمیل کمالات نفسانی و رشد شخصیت علمی قدم به عرصه تعالیم عالی می گذارند و نیز حفظ نخبگان و استفاده حداکثری از ایشان بعنوان منابع انسانی بسیار نفیس جامعه مستلزم تدوین سیاست ها و استراتژی هایی است که تدوین آن متوجّه اتاق فکر جوانان و نخبگان است.
۱۳ ارزیابی برنامه ها و اسناد فرادستی
برنامه ها، طرح ها، قوانین، قواعد و ضوابط و اسناد فرادستی قالب هایی هستند که دغدغه ها و ترجیحات و تمایلات اجتماعی و آرمان ها و مطالبات جامعه را انعکاس می دهد. جریان روان و سیّال مدیریّتی موجب می شود از تراکم این اسناد و مدارک کاسته شده و به مطالباتی که این اسناد دنبال می کنند جواب مناسب و بموقع داده شود. هم اکنون با حجم کثیر اسناد آمره در حوزه‌ی آموزش عالی مواجه هستیم. اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور، قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره تکالیف بسیاری برای وزارت علوم ایجاد می کنند. اشتغال بدنه‌ی نیروی انسانی وزارت به امور جاری بعضاً موجب غفلت از این اقتضائات و تکالیف اسناد بالادستی می شود. پس مقتضی است این اسناد و مدارک و مستندات به طور مداوم در معرض ارزیابی و تجزیه و تحلیل بوده تا بیشترین نفع از آن برای نظام اجرائی کشور حاصل شود. نیل به هدف مذکور را اتاق فکر ارزیابی برنامه ها و اسناد فرا دستی میسّر می کند.
۱۴ اسلامی شدن دانشگاه ها
طبق تصریح قانون اساسی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، اسلام دین رسمی ایران است و این اصل الی الابد قابل تغییر نیست و اسلامیت در ایران باید از هر نوع خدشه و لطمه مصون باشد. پس لازم است کلیه کارهای اجتماعی و کشوری همچون کارهای علمی و دانشگاهی در قالب اسلام باشد. طرح هایی همچون وحدت حوزه و دانشگاه و تشکیلاتی همچون شورای اسلامی شدن دانشگاه ها از مجاری تحقّق هدف فوق هستند. اتاق فکر اسلامی شدن دانشگاه ها با تشکیل خود به این هدف مهمّ قیام می کند و خروجی آن باید به ارتقای هویّت اسلامی در فضای دانشگاه و نظام تعلیم علوم کشور منتهی شود.
۱۵ اتاق فکر رسانه و فضای سایبر
۱۶ اتاق فکر خیرین و مسئولیت های اجتماعی دانشگاهیان.
منبع:

1400/09/08
13:01:17
0.0 / 5
921
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
لینک دوستان هوا فضا
هوا فضا هوافضا