هوافضا- علوم هوایی
بخش دوم و پایانی مصاحبه هوا فضا با مشاور معاون علمی رئیس جمهور در حوزه آب؛

روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی

روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی

به گزارش هوا فضا دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به اقدامات فناورانه این کارگروه برای کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده ها و افزایش اشتغال آفرینی دانش بنیان بر لزوم همکاری کلیه دستگاه ها برای اجرایی سازی این پروژه ها تصریح کرد و اظهار داشت: مجموعه های خصوصی و دولتی رویکرد استفاده حداکثری از فناوری و دانش بومی را در برنامه های خود داشته باشند.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، دکتر نادرقلی ابراهیمی در بخش اول گفت وگوی خود با ایسنا ایران را کشوری که در منطقه خشک زمین قرار دارد و خشکسالی های دوره ای آنرا تحت تاثیر و متأثر ساخته است، دانست و اصرار کرد که اگر ما پوشش جنگلی و مرتعی را حفظ می کردیم، شاهد رخدادهای سیلاب و فرسایشِ آبی خاکی نبودیم؛ به اعتقاد وی استفاده از فناوری راهکاری مطمئن برای رفع چالش های زیست محیطی است؛ ورود فرهنگ، علم و دانش به عرصه های محیط زیستی می تواند در کاهش معضلات این حوزه مؤثر باشد. در این جهت امکان استفاده از تکنولوژیهای جدید و دانش بومی به شکل گسترده در حل خیلی از مشکلات و معضلات وجود دارد و استفاده شده است.
وی در بخش دوم این مصاحبه به برخی دیگر از برنامه های فناوری این کارگروه در زمینه های مختلف همچون مصرف آب شور زهاب های کشاورزی، مدیریت پسماندها و کاهش معضلات زیست محیطی اشاره و اصرار کرد تا با همکاری وزارتخانه های مرتبط حمایت های لازم از طرح های پایلوت در امتداد اثبات فناوری ها و تجاری سازی صورت گیرد. ابراهیمی تصریح کرد که حتما از پیشنهادهایی که بتواند نفوذ علم و دانش را در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کمک نماید و مشکلات را به حداقل برساند، استقبال می نماییم.
بخش دوم این مصاحبه چنین ادامه می یابد:


روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی
دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این مصاحبه با ایسنا، اظهار نمود: بمنظور استفاده از آب های شور زهاب های کشاورزی در مناطقی که دارای خاک های شور هستند خصوصاً در مناطق جنوبی کشور، طرح های اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که با بهره گیری از زهاب های کشاورزی در خاک های شور، می توان تولید اقتصادی محصولات زراعی و مرتعی داشت.
وی با اعلان اینکه توسعه این روش می تواند زمینه ای برای اشتغال زایی و ثروت آفرینی برای تعدادی از مناطقی که محدودیت در دسترسی به آب های شیرین دارند، باشد و اضافه کرد: تولید انواع بذور و گیاهان مقاوم دستاورد دیگر این طرح است که طی آن گیاهان مقاوم به شوری کشت می شود.
ابراهیمی با اعلان اینکه با بهره گیری از این گیاهان می توان مبادرت به تولید بذر برای سایر مناطق کرد، اظهار نمود: عملیات شورورزی و استفاده از فرصت های موجود بدون افزایش هزینه های نمک زدایی، با آب شویی خاک می توان تولید اقتصادی برای مناطقی که دارای آب وخاک شور هستند، داشت.
این مقام مسئول ساخت دستگاه های تولید آب از هوا را از دیگر طرح های موردحمایت این ستاد نام برد که دو شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی آن شده اند و افزود: با بهره گیری از این دستگاه، می توان از رطوبت موجود در هوا، آب تولید کرد. با این دستگاه پرتابل خصوصاً در مناطقی که دارای رطوبت نسبی مناسب می باشد و یا در مناطقی که امکان تأمین آب بهر دلیلی وجود ندارد، می توان آب از هوا را تأمین کرد.
وی اظهار داشت: این دستگاه در مرحله تجاری سازی و تولید انبوه قرار دارد.


برنامه فناورانه برای مدیریت پسماندها
ابراهیمی، بخش دیگر از کارهای این کارگروه را در حوزه مدیریت پسماند دانست و اظهار نمود: اخیراً با توسعه دستگاه های دیجیتالی و الکترونیکی، پسماندها و ضایعات الکترونیکی در کشور بالا رفته، به شکلی که سرانه تولید ضایعات الکترونیک در کشور طی سال برای هر نفر بین ۵ تا ۷ کیلوگرم برآورد شده است.
ابراهیمی ضایعات الکترونیکی را شامل تجهیزاتی چون کامپیوتر، لپ تاب، موبایل و غیره دانست که معضلات زیست محیطی زیادی را به همراه دارد و تصریح کرد: با حمایتی که صورت گرفت، یکی از شرکت های دانش بنیان توانست نسبت به جداسازی پسماندهای الکترونیکی و استخراج فلزات باارزش آن اقدام نماید و کسب وکار جدیدی را فراهم آورد.
وی با اعلان اینکه این روش بازار بزرگی برای جمع آوری و فرآوری پسماندهای الکترونیکی شمرده می شود، اضافه کرد: روش هایی در حوزه حفظ و توسعه سبز بیابان ها در دستور کار قرار گرفته که طی آن نسبت به کشت انواع گیاهان مقاوم و آبیاری سیلابی اقدام شد. این طرح در "هندیجان"، "سیستان وبلوچستان" و "بوشهر" و تعدادی از مناطق مرکزی اجرایی شده است.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی افزود: گیاه "کاکتوس" به عنوان گیاه مقاوم به خشکی و کم آبی و همین طور بهره برداری ثانویه به عنوان علوفه دام، توسعه داده شده است. در خلال اجرای این طرح گیاه کاکتوس جایگزین تعدادی از گیاهان بیابانی با هدف تثبیت خاک و تولید اقتصادی تأمین علوفه از کاکتوس خواهد شد. امیدواریم این طرح بتواند قسمتی از نیاز کشور در حوزه بیابان زدایی و تأمین علوفه بخش دامپروری را پاسخگو باشد.
وی استفاده از سرشاخه ها و سر ساقه های نیشکر در خوراک دام را از دیگر پروژه های در دستور کار این کارگروه نام برد و اظهار داشت: مقدمات اجرا و راه اندازی یک کارخانه با ظرفیت ۵۰ هزار تنی در کشور فراهم شده تا بتوان از سر ساقه ها و سرشاخه های نیشکر، خوراک دام تولید کرد. این روش جایگزین کشت سیاه که در آن مزارع نیشکر آتش زده و این پسماندها از دسترس خارج می شوند، خواهد شد.
ابراهیمی با تاکید بر این که یکی از شرکت های دانش بنیان به روش تولید غذای دام با بهره گیری از سرشاخه ها دست یافته و پایلوت ۴ هزار تنی این طرح به نتایج قابل قبولی رسیده است، افزود: در طرح صنعتی آن برداشت سبز سر ساقه و سرشاخه های نیشکر در سطح گسترده تر در کلیه مزارع نیشکر و استفاده در تولید مصرف خوراک دام دنبال می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر این که اجرای این طرح بخش اعظمی از نیاز غذایی دام های سبک و سنگین کشور را پاسخگو خواهد بود، اظهار نمود: این طرح در امتداد کاهش آلاینده های ناشی از حریق در مزارع نیشکر و کاهش مصرف آب مفید خواهد بود.


همکاری سایر دستگاهها برای کاهش معضلات زیست محیطی
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به لزوم همکاری کلیه دستگاهها برای اجرایی سازی این پروژه ها با هدف کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده ها و افزایش اشتغال آفرینی دانش بنیان، اظهار داشت: قسمتی از این پروژه ها صنعتی سازی شدند که همچون آن می توان به دستگاه تولید آب از هوا، دستگاه الکترودیالیز و پمپ های فشارقوی اشاره نمود که از جانب بخش خصوصی تولید و تجاری سازی شده است.
وی موفقیت در تجاری سازی این دستاوردهای دانش بنیان را وابسته به شناسایی دقیق نیاز بازار و عدم واردات، همین طور درنظر گرفتن تحریم و گران بودن نمونه خارجی دانست که تأکیدی بر استفاده اولویت دار از نمونه ایران ساخت و تولید بار اول است.
وی تصریح کرد: تجاری سازی برخی دیگر از این دستاوردها نیازمند ایجاد تعامل با دستگاه های مربوطه است که باید دراین زمینه، همراهی و همدلی وجود داشته باشد. نمونه آن پرورش ماهی در قفس است که نیاز است وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان شیلات در حوزه تولید داخل و جلوگیری از واردات اجزای قفس وارد شود.
ابراهیمی با اعلان اینکه خیلی از قطعات قفس وارداتی هستند، افزود: از طرف دیگر نیاز داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بالا بردن تعرفه های وارداتی ورود کند. این اقدامات یک زنجیره به هم پیوسته ای است تا شرکتها بتوانند توانمندی های خویش را به اثبات برسانند.
وی با اعلان اینکه تجاری سازی زمانی حادث می شود که محصولات داخلی نسبت به محصولات وارداتی قیمت کمتر و کیفیت بالاتر و یا مشابه داشته باشد و افزود: از طرف دیگر انتظار می رود نهادهای مختلف هم بوسیله مقابله با دمپینگ ها و افت شدید قیمتی که توسط تولیدکنندگان خارجی صورت می گیرد، اجازه ندهند تولید داخل زمین گیر شود.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، اشاره کرد: بر این اساس در جلساتی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت برگزار می نماید، بر اتفاق نظر، همراهی و همکاری تاکید می شود تا حمایت های لازم از طرح های پایلوت در امتداد اثبات فناوری ها و تجاری سازی صورت گیرد.


تلاش دانش بنیان ها برای حل معضل ریزگردها
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی و فرسایش معاونت علمی با اعلان اینکه در زمینه ریزگردها چند طرح مناسب با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شده است، اظهار داشت: تولید مالچ های غیرنفتی یکی از این طرح ها است که در دو پایلوت "اصفهان" و "سیستان" برای مناطق در معرض فرسایش بادی و مناطق دارای کانون های گردوغبار و با ظرفیت جابه جایی ماسه بادی ها، اجرایی شده و به عنوان اولویت نسبت به مالچ های نفتی در نظر گرفته شده و در دست اجراست.
وی افزود: مالچ های نفتی، هم به سبب آلودگی های زیست محیطی و هم به سبب افزایش قیمت نفت، قیمت بالایی دارند؛ در صورتیکه مالچ های زیستی به شدت هزینه ها را کم می کنند.
ابراهیمی اظهار نمود: با تولید مالچ های غیرنفتی، کسب وکارهای جدیدی ایجاد می شود، به شکلی که حتی پاشش این مالچ ها هم می تواند زمینه ساز ایجاد کسب وکارهای جدید مبتنی بر دانش در کشور باشد. ضمن آنکه می توان با مالچ های منطبق بر شرایط زیست محیطی کشور، مشکلات ریزگردها را مرتفع کرد؛ چونکه خیلی از مناطق کشور دارای مناطق بیابانی در معرض فرسایش و تولیدکننده ریزگرد است و می توان با این مالچ ها قسمتی از این معضل را مرتفع کرد.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از مالچ های زیستی، اضافه کرد: در این جهت در کمیسیون مشترک با حضور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان صیانت از محیط زیست و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی مراحل تولید، صحت سنجی و تائید توسط این کمیسیون انجام می شود و دبیرخانه آن در سازمان محیط زیست قرار دارد. امیدواریم با شعار سالی که از جانب مقام معظم رهبری اعلام شده است، تلاش بیشتری برای سرعت بخشیدن به تائید این محصولات برای جلوگیری از ریزگردها صورت گیرد.
وی به وضعیت حاشیه دریاچه ارومیه هم اشاره نمود و اظهار داشت: برای رفع معضلات پیرامون دریاچه ارومیه، از انواع بادشکن ها و روش های مناسب برای کاهش گرد خیزی و جلوگیری از فرسایش بادی بهره برداری شده است. این طرح می تواند فرصتی مناسب برای حضور مردم و توسعه کسب وکارهای مردمی در مدیریت بیابان محسوب شود و برای سایر دریاچه هایی که خشک و به کانون تولید ریزگرد تبدیل شدند، تعمیم داده شود، بطوریکه از گسترش مناطق بیابانی جلوگیری شود.
ابراهیمی با تاکید بر این که این طرح با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شده است، اظهار نمود: این طرح در مناطقی مانند هندیجان انجام شد که برمبنای آن نسبت به استفاده از سیلاب های فصلی برای تقویت تولید در مناطق بیابانی و تثبیت پوشش گیاهی مناسب اقدام شده است.


محصولاتی که می توانند سطح وسیعی از نیازهای فناورانه کشور را پوشش دهند
ابراهیمی اظهار داشت: تعداد ۲۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست فعال می باشند که از جانب این تعداد شرکت بیش از ۳۵۰ محصول و خدمت دانش بنیان عرضه و تجاری سازی شده است و این محصولات می توانند سطح وسیعی از نیازهای فناورانه کشور را پوشش دهند.
وی افزود: هرچند با شرایط فعلی از جهت کاهش بارندگی ها، افزایش سیلاب ها و افزایش فرسایش خاک، این تعداد شرکت و فناوری کم بوده و نیازمندی های کشور بیشتر از این مقدار است، ولی در امتداد گسترش و رسوخ فناوری در این عرصه، از همه افرادی که در این موضوعات صاحب ایده و محصول هستند، دعوت می شود که پیشنهادات خویش را عرضه کنند و حتما از پیشنهادهایی که بتواند نفوذ علم و دانش را در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کمک نماید و مشکلات را به حداقل برساند، استقبال می نماییم.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلان اینکه موضوعات مربوط به دانش بنیان ها بحث کمی و کیفی دارد، اظهار داشت: در بخش کمی باید در حوزه های نفوذ فناوری و بومی سازی فناوری ها تلاش بیشتری کرد تا بتوان مسائل گلوگاهی و چالش ها را حل و در حوزه کیفی سازی محصولات اقدام نمود. تاکید بر این است که مجموعه های خصوصی و دولتی رویکرد استفاده حداکثری از فناوری و دانش بومی را در برنامه های خود داشته باشند و بجای آنکه اشتغال و ثروت آفرینی برای کشورهای خارجی فراهم گردد، این اشتغالزایی در داخل کشور و برای رفاه و آسایش مردم ایران و سربلندی کشور عزیزمان اتفاق بیفتد.
منبع:

1401/04/14
10:13:09
0.0 / 5
536
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
هوا فضا هوافضا