هوافضا- علوم هوایی
بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت زلزله ۳ و شش دهم در فشم و دو زلزله ۲ و هفت دهم در فیروزکوه استان تهران

ثبت زلزله ۳ و شش دهم در فشم و دو زلزله ۲ و هفت دهم در فیروزکوه استان تهران

به گزارش هوا فضا در هفته گذشته علاوه بر ادامه دار بودن فوج لرزه ها در استان هرمزگان، سرجنگل استان سیستان و بلوچستان زلزله ای به بزرگای 3.3 و نصرآباد استان خراسان رضوی زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 را تجربه کردند، ضمن آنکه در فشم استان تهران زمینلرزه ای به بزرگای 3.6 و در فیروزکوه استان تهران دو زلزله 2.7 به ثبت رسید.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، در با اهمیت ترین رخدادهای لرزه ای هفته گذشته فوج لرزه های استان هرمزگان ادامه داشت و بنا بر اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ۲۴ خرداد تا ۱۲ تیرماه سال جاری شاهد وقوع زمینلرزه های گوناگون در ۳ منطقه "بندر چارک"، "پارسیان" و "بندر خمیر" بودیم و در این بازه زمانی تعداد ۲۱۴ زمینلرزه در این مناطق به ثبت رسیده که از این تعداد ۶ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۵ شامل زمینلرزه های به بزرگای ۵.۳ و ۵.۶ در حوالی بندر چارک، زمینلرزه به بزرگای ۵.۲ در حوالی پارسیان و ۳ زمینلرزه به بزرگای ۶.۱ و ۶.۱ و ۵.۷ در حوالی بندر خمیر بوده است.
دکتر محمدرضا حاتمی، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا درباب وضعیت لرزه خیزی استان هرمزگان و گسل مسبب این رخدادهای لرزه ای توضیح داد: زاگرس یکی از جوان ترین و جنباترین پهنه های برخودی قاره ای در روی زمین است که در اثر تصادم قاره ای-قاره ای بین صفحه عربستان و خرد قاره ایران مرکزی ایجاد شده است. دماغه هرمزگان جایی است که مرز تغییر رفتارهای زمین ساختی و لرزه زمینساختی را شاهد می باشیم.
وی افزود: تکتونیک حال حاضر ایران نتیجه همگرایی شمالی-جنوبی بین صفحه های عربستان در جنوب غرب و ایران در شمال شرق با نرخی در حدود ۲۲ میلی متر بر سال است و خلیج فارس فرونشست حاصل از این برخورد است.
حاتمی افزود: استان هرمزگان از نظر لرزه زمینساختی در دو ایالت مکران در شرق استان و زاگرس در غرب این استان قرار گرفته است و در نتیجه این استان از نظر لرزه زمین ساخت تابع دو نوع رفتار لرزه ای متفاوت در شرق و غرب استان است که دماغه هرمز مرز آن محسوب می شود؛ یعنی جایی که زون گسلی میناب قرار دارد. نزدیکترین گسل به کانون زمینلرزه های بندر چارک، پارسیان و بندر خمیر شاخه های جنوبی گسل پیش ژرفای زاگرس (ZFF) و گسل پیشانی کوهستان زاگرس (MFF) است.
همین طور در ساعت ۲۰ و ۲۶ دقیقه روز دوشنبه، ۲۰ تیر ماه در فشم استان تهران زلزله ای به بزرگای ۳.۶ به فاصله ۱۰ کیلومتری شمشک، ۱۳ کیلومتری فشم و ۲۵ کیلومتری لواسان استان تهران رخ داد. بگفته دکتر علی بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رومرکز این زلزله بر روی امتداد گسل طالقان در ۲۵ کیلومتری از مرز شمالی محدوده شهر تهران واقع شده است و احتمال می رود جنبائی این بخش از گسل طالقان مسبب زلزله ۳.۶ فشم استان تهران باشد.
وی افزود: در گستره اطراف رومرکز این زلزله در محدوده اطراف فشم تعداد ۶۹۳ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۳.۶ فشم استان تهران (مدت ۱۶ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۲ زمینلرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۱۷ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزه ها کوچکتر از بزرگی ۴ بوده است.
جزییات زمینلرزه های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۱۸ تیر
در گلباف استان زلزله ۲.۵، در دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸ و در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و ۲.۸ رخ داد.
یکشنبه ۱۹ تیر
در بندر خمیر استان هرمزگان پس از زلزله ۲.۷، زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۳۷ کیلومتری بندر خمیر، ۳۹ کیلومتری کنگ و ۴۶ کیلومتری بندر لنگه بوده است.
در کردکوی استان گلستان زلزله ۲.۵، در پیرانشهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ و در فیروز آباد استان فارس زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.
دوشنبه ۲۰ تیر
در بالاده استان فارس زلزله های ۲.۷ و ۲.۸ و در جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.
فشم استان تهران با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۵ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۱۳ کیلومتری فشم و ۲۵ کیلومتری لواسان استان تهران و ۲۶ کیلومتری بلده استان مازندران گزارش شد.
بندر چارک استان هرمزگان زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه نمود و کانون این رخداد لرزه ای در ۲۰ کیلومتری بندر چارک، ۴۲ کیلومتری جزیره کیش و ۴۸ کیلومتری بندر لنگه این استان گزارش شد. دو زلزله ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
سه شنبه ۲۱ تیر
در رویدر استان هرمزگان زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۱۰ کیلومتری رویدر و ۵۶ کیلومتری فین استان هرمزگان و ۳۹ کیلومتری درز استان فارس گزارش شد.
در بندر چارک استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۷ رخ داد.
چهارشنبه ۲۲ تیر
در فیروز کوه استان تهران دو زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.
در زاهدشهر استان فارس زلزله ۲.۶، در بهمن میر استان مازندران زلزله ۲.۵ و در مهران استان ایلام زلزله های ۲.۵ و ۲.۷ گزارش شد.
کنگ استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۳ کیلومتری کنگ، ۳۹ کیلومتری بندر لنگه و ۴۵ کیلومتری بندر خمیر این استان بوده است.
بندرخمیر استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه نمود.
نصرآباد استان خراسان رضوی با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۵ کیلومتری نصرآباد، ۳۶ کیلومتری سفید سنگ و ۴۲ کیلومتری تربت جام این استان بوده است.
در فاریاب استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ به ثبت رسید که عمق این زلزله در ۲۳ کیلومتری زمین و کانون رومرکز آن در ۲۸ کیلومتری فاریاب و ۵۵ کیلومتری بلوک استان کرمان و ۴۰ کیلومتری سرگز استان هرمزگان گزارش شد.
سرجنگل استان سیستان و بلوچستان زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون این رخداد لرزه ای در ۳۸ کیلومتری سرجنگل، ۷۹ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و ۸۷ کیلومتری نوک آباد این استان به ثبت رسید.
پنج شنبه ۲۳ تیر
در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۵، در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۸، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۹ و در حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
بندر چارک زلزله های ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری و ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه نمود.
فین استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۹ کیلومتری فین، ۵۳ کیلومتری رویدر و ۵۳ کیلومتری بندرعباس این استان گزارش شد.
جمعه ۲۴ تیر
در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵ و در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۸ رخ داد.
در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله ۳.۲ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین به ثبت رسید.
کنگ استان هرمزگان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری و بندر چارک هرمزگان با زلزله ۲.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزیدند.1401/04/25
20:01:43
0.0 / 5
449
تگهای خبر: باتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
هوا فضا هوافضا