هوافضا- علوم هوایی
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام كرد

مهاجرت ۳۳ میلیون نفر در دنیا به سبب تغییرات اقلیمی

مهاجرت ۳۳ میلیون نفر در دنیا به سبب تغییرات اقلیمی

به گزارش هوا فضا، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با اعلان اینکه هم اکنون 108 میلیون مهاجر الزامی به سبب تغییرات اقلیمی، خشکسالی و نا امنی در دنیا وجود دارد، اظهار داشت: در حالی در فاصله سالهای 2008 تا 2021 حدود 983 بلایای طبیعی در ایران به ثبت رسیده که ایران در شاخص عملکرد و سیاست گذاری رتبه 63 را در بین 63 کشور کسب کرده است.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، بهرام صلواتی در نشست تخصصی "آب، توسعه و مهاجرت اقلیمی" با اعلان اینکه در سطح دنیا با پدیده مهاجرت های الزامی مواجه هستیم، اظهار داشت: مهاجران در دو دسته "اختیاری" و "اجباری" تقسیم بندی می شوند که هم اکنون ۱۰۸ میلیون مهاجر الزامی وجود دارد که این میزان حدود ۳۷ درصد جمعیت مهاجران جهان را شامل می شود.
وی تعدد آواره شدگان داخلی در دنیا را ۵۷.۳ میلیون نفر دانست و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی منجر به مهاجرت های الزامی خواهد شد و در جامعه ای مانند ما که با مسائل کلان درگیر است، به این نوع مهاجرت ها توجه نشده است.
صلواتی با اعلان اینکه امروز سه شنبه، ۳۰ خرداد روز جهانی پناهندگان و پناهجویان است، افزود: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارشی را منتشر نموده است که برمبنای آن تا انتهای سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۱ درصد به مهاجرت های الزامی در دنیا اضافه شده و تعداد مهاجران به رقم بی سابقه ۱۰۸ میلیون نفر رسیده است و این در حالیست که حداقل ۳۰ میلیون نفر از این مهاجرت ها در وضعیت پناهندگی هستند و ۵.۴ میلیون نفر در وضعیت پناهجویی قرار دارند.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با تأکید بر این که در دنیا ۲.۶ میلیون نفر نیز درخواست جدید پناهندگی دادند و در انتظار قرار دارند، اشاره کرد: ۵۲ درصد از پناهندگان در منطقه ما از مبدا کشورهای سوریه، افغانستان و اوکراین هستند. اتفاقی که در اوکراین رخ داد و نزدیک به ۶ میلیون پناهنده را به جامعه مهاجران الزامی تزریق کرده، در مدت یک سال بوده و این در حالیست که بحران سوریه و پناهجویی آن در مدت ۴ سال طول کشید تا به این سطح برسد.
وی با اشاره به کشورهای میزبان پناهندگی، اظهار داشت: کشورهای کمتر توسعه یافته و با درآمدهای کم و متوسط، ۷۶ درصد (سه چهارم کل پناهجویان) را در خود جای داده اند و مشاهده می شود که چه فشاری ناشی از میزبانی یا هجوم کنترل شده یا غیر کنترل شده پناهندگان بر روی این کشورهای درحال توسعه وارد شده است.
صلواتی با تأکید بر این که مقاصد انتخابی این کشورها بطور معمول کشورهای همسایه هستند، افزود: در صورت بروز هر نوع بحران از نوع اکولوژی و چه توسعه ای در کشورهای همسایه، ایران اساسا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی تعداد پذیرش پناهجویان در کشور ترکیه را ۳.۶ میلیون نفر و تعداد پناهجویان رسمی ایران را ۳.۴ میلیون نفر ذکر کرد و اظهار داشت: در سال ۲۰۲۲ به ترتیب کشورهای "ترکیه"، "ایران"، "کلمبیا"، "آلمان" و "پاکستان" پناهنده پذیرترین کشورهای دنیا به شمار می روند.
بگفته وی در صورتیکه ایران با بیش از ۸۰ میلیون نفر پناهجو است، میزبانی این حجم از پناهجویی، حتما مسائل اقتصادی و اجتماعی را در پیش خواهد داشت.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با اهمیت ترین مسائل اقلیمی در ۱۰ سال آینده را وقایع اقلیمی شدید، از دست رفتن تنوع زیستی، از دست رفتن انسجام اجتماعی، بحران های معیشتی، بیماریهای عفونی و خسارت به محیط زیست در نتیجه فعالیت انسانی عنوان نمود.
مخاطرات طبیعی و مهاجرت انسانی
وی اشاره کرد: تنها در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۲ میلیون نفر در دنیا جا به جا شدند و بخش عمده ای از این مهاجرت ها که شامل ۳۳ میلیون نفر می شود، به سبب تغییرات اقلیمی و مخاطرات اقلیمی جا به جا شدند، ضمن آنکه ۲۸ میلیون نفر به سبب خشونت، ناامنی و جنگ ها است.
صلواتی اشاره کرد: در بیشتر این سال ها سهم جا به جایی های اقلیمی بیشتر بوده است، هر چند که در سالهای اخیر به سبب بروز بحران های اوکراین، مهاجرت ها بیشتر شده است.
به گفته وی، از هر ۱۰ نفر، ۶ نفر به سبب بحران هایی چون سیلاب و مسائل مربوط به آن جابه جا شده اند و این عدد نشان دهنده جدی بودن موضوع تغییر اقلیم است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، اشاره کرد: تا سال ۲۰۲۲ تعداد ۷۱ میلیون نفر در وضعیت آوارگی داخلی و یا بر اثر سیلاب و خشونت و سایر مسائل زندگی می کنند. حدود ۶۲ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۲ در دنیا جا به جا شده اند، ممکنست به کشور خود بازگشته باشند و یا در موقعیت موقتی قرار دارند، ولی تعداد ۷۱ میلیون نفر در وضعیت آوارگی هستند که به سبب خشونت و یا نا امنیتی جا به جا شده اند.
وی با اعلان اینکه ۹ میلیون نفر بر اثر تغییر اقلیمی بی جا و مکان شده اند، اظهار داشت: بیشتر مناطق دنیا درگیر شرایط تغییر اقلیمی هستند و تعدادی از مناطق مانند بخشهایی از افریقا، منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و جنوب شرق آسیا درگیری بیشتری با تغییر اقلیم دارند.
جا به جایی در ایران
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با اشاره به گزارش منتشرشده از طرف مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: در این گزارش اعلام شده است که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ بطور متوسط سالانه یک میلیون نفر مهاجر داخلی داشتیم. این عدد برمبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده است و در مدت ۷ سال است که نمی دانیم دراین زمینه در کشور چه اتفاقاتی افتاده است.
وی، با اعلان اینکه دراین زمینه شاخصی تعریف نشده و به آن توجه نکرده ایم، افزود: نیاز است که شاخص و پایگاهی برای رصد لحظه ای و منظم تغییرات اقلیمی ایجاد شود.
صلواتی اظهار داشت: برمبنای آمارها در سال ۲۰۲۲ تعداد چند هزار بلایای طبیعی رخ داده است و در ایران نیز برمبنای استانداردها، پنج بلای طبیعی رخ داده است.
وی با تأکید بر این که در ۴۱ بلای طبیعی شناخته شده در دنیا، ۳۲ مورد آن در ایران شناسایی شده است، اشاره کرد: این عدد نشان دهنده بلاخیز بودن کشور است.
این محقق حوزه مهاجرت، اضافه کرد: ایران در شاخص خطرات اقلیمی در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد و کشورهای موزامبیک، زیمباوه و باهاماس در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
صلواتی اظهار داشت: همین طور ایران در شاخص تاب آوری اقلیمی در میانه این رتبه در جایگاه ۴۹ جهان قرار داریم، ولی در شاخص عملکرد و سیاست گذاری رتبه ۶۳ در بین ۶۳ کشور را کسب کردیم و در قعر این جدول قرار گرفته ایم. همین طور ایران در شاخص انتشار گازهای گلخانه ای در رتبه ۶۴ در بین ۶۴ کشور قرار گرفته است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با اعلان اینکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۵ جا به جا شده اند. جمعیت مناطق حاشیه ای که بیشتر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند، به مناطق مرکزی تزریق می شوند.
وی، خشکسالی را از عوامل تسریع کننده تزریق جمعیت به مناطق مرکزی کشور دانست و اظهار داشت: استانهای اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان درگیری بیشتری با این پدیده دارند.
جابه جایی های اقلیمی
صلواتی با تأکید بر این که تمرکز اصلی مهاجرت ها بر مهاجرت های نخبگان است، اظهار داشت: این ها در جای خود مهم می باشد، ولی کل دنیا درگیر سطحی از مهاجرت ها هستند. در کشور ما به مهاجرت های اقلیمی و اکولوژی پرداخته نشده و دراین زمینه نیاز به فاکتورهای جدید داریم.
وی افزود: در دنیا سالانه ۲۵ میلیون نفر در سالهای بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بر اثر رویدادهای اقلیمی مجبور به مهاجرت های الزامی شدند و پیش بینی شده است که ۲۰۰ میلیون نفر به سبب تغییر اقلیمی و محیطی تا سال ۲۰۵۰ مجبور به مهاجرت شوند.
صلواتی با تأکید بر این که ایران در زون پر تنش آبی و امنیتی قرار دارد، اظهار داشت: کمبود آب حداقل با ۱۰ درصد افزایش مهاجرت در مقیاس جهانی مرتبط می باشد. همه مردم جهان در یک قایق نشسته اند که از مسائل پیرامونی خود تاثیر می گیرند.
به گفته ی ایشان، طبق گزارش های جهانی تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۲.۶ سانتی گراد به دمای منطقه خاورمیانه اضافه شده و ۳۵ درصد منابع آبی آن کم شده است و ایران جزو کشورهایی با لطمه پذیری بالا قرار دارد.
وی اشاره کرد: در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۹۸۳ بلایای طبیعی در ایران به ثبت رسیده است که عامل جا به جایی تعداد زیادی از افراد از خانه و کاشانه های خود شده اند.
منبع:

1402/03/30
11:48:12
0.0 / 5
309
تگهای خبر: ناسا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
هوا فضا هوافضا