هوافضا- علوم هوایی
ابهامات مراسم هفته پژوهش در دانشگاه لرستان؛

تجلیل از پژوهشگران منهای فناوران

تجلیل از پژوهشگران منهای فناوران

به گزارش هوا فضا، مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در محل دانشگاه لرستان سال جاری ابهاماتی داشت همچون این که در فهرست اعلامی اثری از فناوران نبود؛ اما درعین حال متولیان از خودشان تقدیر کردند!خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در حالی سایت دانشگاه لرستان «اسامی پژوهشگران و فناوران برتر سال ۱۴۰۲ استان لرستان» را روی خروجی خود برده است که به رغم اعلام در تیتر و لید و متن خبر در فایل الصاقی به مطلب اثری از نام فناوران برتر لرستان دیده نمی شود!
هرچند نمی توان منکر تاثیر و اهمیت فعالیتهای پژوهشی در حوزه های مختلف شد؛ اما به واقع تبدیل علم به فناوری که گامی جلوتر از پژوهش به حساب می آید به خودی خود حائز اهمیت مضاعف است.

اینکه در فهرست اعلامی از جانب متولیان اثری از فناوران برتر نیست ابهام و سوالات زیادی را بوجود آورده است. نخستین سوال اینست که آیا لرستان فناور برتر برای تجلیل نداشته است یا کوتاهی در قدردانی از فناوران صورت گرفته است؟ آیا مجموعه های مختلف فعال در حوزه فناوری شامل پارک دانش و فناوری، بنیاد نخبگان، مراکز رشد در سرتاسر استان، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه های مرتبط مانند علمی و کاربردی و فنی و حرفه ای در این حوزه دستاورد یا فناوری برای تجلیل نداشته اند؟
نکته قابل تأمل دیگر در فهرست اعلامی از جانب دانشگاه تجلیل از متولیان برگزاری این مراسم با عنوان «دبیر برتر» جشنواره پژوهش و فناوری است! یعنی در فهرستی که براساس اعلام سخنگوی دانشگاه بنا بود نام فناوران را بیابیم به مسؤلان و متولیان برگزاری خود مراسم برمی خوریم!

در این فهرست که با عنوان «اسامی پژوهشگران و فناوران برتر سال ۱۴۰۲ استان لرستان» انتشار یافته عناوینی تجلیلی مانند «خیر برتر»، «فعال برتر حوزه جمعیت و خانواده» و «کارآفرین برتر» هم به چشم می خورد؛ اما اثری از فناوران برتر نیست!
پیگیری خبرنگار مهر نشان داده است برخی فناوران حاضر در سالن برگزاری مراسم که به امید تجلیل آمده بودند دست خالی محل را ترک کرده اند که باعث واکنش برخی متولیان در مجموعه های در رابطه با حوزه فناوری هم شده است.
دانشگاه لرستان: معرفی برگزیدگان بر مبنای آیین نامه ابلاغی بوده است
پیگیری خبرنگار مهر از مصطفی کرم پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان بعنوان متولی اصلی برگزاری این مراسم منجر به اظهارات ذیل شد که همچنان به نظر می آید ابهامات را به قوت خود باقی می گذارد.
مصطفی کرم پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان دراین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معرفی برگزیدگان بر مبنای آیین نامه ابلاغی بوده است و وظیفه ما اینست که بر مبنای آن اقدام نماییم، عنوان کرد: دراین رابطه هم ۱۰ کارگروه مختلف برای تجلیل از صنعتگران، فناوران، کارآفرینان، خیرین، دانش آموزی و… تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه شرایط کسانی که از جانب ادارات به این ۱۰ کارگروه معرفی گشتند، مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: اگر کسی ازقلم افتاده و یا مورد تجلیل قرار نگرفته، مقصر مسؤلان آن بخش ها و ادارات بوده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان ضمن اشاره به این که اسامی از جانب ادارات به کارگروه ها معرفی شده اند و کارگروه هم آنها را مورد ارزیابی قرار داده است، اضافه کرد: اگر کسی از ادارات معرفی شده و در جشنواره مورد تجلیل قرار نگرفته به این علت است که در کارگروه ها رای نیاورده اند.

کرم پور تاکید کرد: شاخصهای موردنظر در کارگروه ها هم تعداد مقالات، ارجاعات، طرح های درون و برون دانشگاهی، اختراعات، رساله ها و… بوده است.
استانداری لرستان: دعوت کننده دانشگاه لرستان بوده است!
احسان پور رشنو سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری لرستان و «نماینده استانداری لرستان در برنامه های هفته پژوهش» هم دراین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: دبیر ستاد هفته پژوهش دانشگاه لرستان هست، طبیعتاً دعوت کننده هم دانشگاه لرستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه حوزه ما جشنواره دستگاههای اجرایی را به عهده داشته است و ۱۰ جشنواره در حوزه های مختلف برگزار شده است، اظهار داشت: دبیر جشنواره برگزیدگان علمی هم دانشگاه لرستان و معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان بوده است.
نماینده استانداری لرستان در برنامه های هفته پژوهش با تاکید این که طبیعی است که هر کدام در حوزه های خودشان مورد بررسی های کارشناسی قرار می گیرند، اظهار داشت: این ارزیابی برگزیدگان علمی هم بر مبنای شاخص هایی که وزارت علوم تعیین کرده صورت گرفته است.
پور رشنو با تاکید بر این که نمی توان کسی را برگزید، اما در چارچوب این شاخص ها نباشد، خاطرنشان کرد: وزارت علوم شاخص هایی مانند مقالات، کارهای علمی و… را تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه برگزیده علمی بر مبنای مستنداتی که به حوزه دانشگاه لرستان عرضه شده، اعلام و تجلیل می شوند، اضافه کرد: طبیعتاً آنها هم بررسی و اعلام می کنند که آیا کسی ازقلم افتاده یا نیفتاده است، هست یا نیست.
انتخاب ها بر مبنای شاخصهای ابلاغی وزارت علوم بوده است
نماینده استانداری لرستان در برنامه های هفته پژوهش با اشاره به اینکه همه انتخاب ها بر مبنای شاخصهای ابلاغی وزارت علوم بوده است، خاطرنشان کرد: برگزیدگان کارکنان هم به صورت مجزا بر مبنای شاخصهای ابلاغی انتخاب شده اند.

پور رشنو ضمن اشاره به کیفیت بالای کارهای پژوهشی کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان، بیان داشت: شاید من خودم هیچگاه باور نمی کردم که کارکنان دستگاههای اجرایی این قدر قوی باشند، نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ طرح و پژوهش وصولی از دستگاههای اجرایی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای شاخص ها اعلامی کارهای پژوهشی دو سال گذشته کارکنان مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: این بررسی ها انجام گرفت و در نهایت از بین ۵۰ طرح و پژوهشی وصولی از کارکنان دستگاههای اجرایی، پنج نفر انتخاب شدند.
نماینده استانداری لرستان در برنامه های هفته پژوهش تاکید کرد: پنج نفری که انتخاب شدند انصافاً طرح ها و پژوهش هایشان به اندازه ارتقای مرتبه یک عضو هیئت علمی دانشگاه کیفیت داشتند و این نشان داده است که کارکنان دولت چقدر غنی شده اند.
پور رشنو ضمن اشاره به امتیازبندی مقالات «آی اس آی»، علمی پژوهشی و علمی ترویجی در اعلام و رای دهی به کارکنان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: این شاخص ها هم از جانب وزارت کشور اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه هر کدام از جشنواره های هفته پژوهش هم متولی خاص خودشان را دارند، بیان داشت: پنج نفری که بعنوان پژوهشگران برتر دستگاههای اجرایی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند بر مبنای مستنداتی بوده که عرضه کرده اند.
نماینده استانداری لرستان در برنامه های هفته پژوهش با اشاره به اینکه کارکنان دستگاههای اجرایی بر مبنای یک شاخصهای مشخص و هیئت علمی ها هم بر مبنای شاخصهای مشخص دیگری مورد ارزیابی قرار گرفته اند، افزود: هم اکنون فضا رقابتی شده، حتی ما مدیرانی را داشتیم که تعداد مقالاتشان کم بود و در بین ارزیابی و رای دهی ها جا ماندند و حدنصاب را کسب نکردند.
پور رشنو، تاکید کرد: البته قرار شده کسانی به صورت مثال در بین پنج نفر برگزیده قرار نگرفته اند، از جانب دانشگاه لرستان بعنوان دبیر ستاد پژوهش استان، با اهدای تقدیرنامه رسمی، مورد تجلیل قرار گیرند.
چرا فناوران در فهرست نیستند؟ از متولی خودش بپرسید!
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه این که این هفته به نام «پژوهش و فناوری» نام گذاری شده، اما در بین افرادی که مورد تقدیر قرار گرفتند، فناورهایی که مورد تجلیل قرار گرفتند در حداقل ممکن بودند، در این بخش وضعیت ارزیابی ها چگونه بوده است؟ اظهار داشت: این را باید در حوزه متولی خودش پیگیری کنید، اما تا جایی که من اطلاع دارم تجلیل از کارآفرینان و نوآوران در بین نامه ابلاغی وزارت علوم مورد تاکید قرار گرفته است.
استاندار ورود کند
بنابراین گزارش، هفته پژوهش بهانه ای است که هر سال به سراغ فعالان حوزه علم و پژوهش و فناوری برویم و در مراسمی هر چند کوچک به مقام این مؤثران عرصه پیشرفت و توسعه کشور ارج بنهیم؛ این که همین یک مراسم هم با این کیفیت برگزار و باعث دلخوری فناوران شود جای تأمل دارد.

امید می رود فرهاد زیویار استاندار لرستان بعنوان رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری با دغدغه همیشگی خود ضمن ورود به این مورد بستر رفع ابهامات موجود در این حوزه را فراهم آورد.


منبع:

1402/09/28
16:01:27
0.0 / 5
279
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
هوا فضا هوافضا