علوم هوا فضا
محققان بررسی كردند

مزایا و چالش های هوش مصنوعی در امر پژوهش

مزایا و چالش های هوش مصنوعی در امر پژوهش

هوا فضا: پژوهشگران کشور در یک مطالعه جدید، کاربردهای مختلف هوش مصنوعی را در انجام کارهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مزایا و چالش های آنرا برشمرده اند.به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، باوجودآن که از پیدایش هوش مصنوعی و فناوری های مربوط به آن بیش از نیم قرن می گذرد، طی دو یا ســه ســال اخیر و با به میدان آمدن فناوری چت جی پی تی، این اصطلاح بیشــتر بر سر زبان ها افتاده است. اکنون فضای مجازی مملو از نرم افزارها و فناوری هایی اســت که هرکدام با بهره بردن از وجوهی از هوش مصنوعی، محصولی را به جامعه علمی یا جامعه بهره بردار معرفی می کنند. محصولاتی که در انواع معمولی خود با ســاده ترکردن فرایندها مانند افزودن زیرنویس به فیلم ها یا تغییر پس زمینه عکس ها یا خلق خاصیت ها مانند تبدیل نوشــته به نمادی گرافیکی، به صورتی تلاش می کنند تا در راه کارهای عادی یا ارائه نوآوری ها و ابداعات بشری اثرگذار باشــند.

به گفته پژوهشگران، این محصولات به نوبه خود موجب شــده اند تا برخی فرایندهای پژوهش نیز تحت تأثیر قرار گیرند و ضمن ایجاد ســهولت یا تنوع در این فرایندها، برخی چالش ها و مسائل جانبی دیگر هم فرصت ظهور و بروز پیدا کنند. با به میــان آمدن این فنــاوری، حالا پژوهشــگران فرصت بی همتایی برای تحلیل و بررسی حجم عظیمی از داده هایی را دارند که پیش تر انجام آنها بصورت دســتی بســیار زمان بر و دشوار بود. دانشمندان با استفاده از این فنآوری حالا می توانند الگوها، همبســتگی ها و واگرایی هایــی را از میان انبوه داده ها به دســت آورند که قبلا برای آنها متصور نبود. این مساله سبب استقبال پژوهشگران از این فنآوری شده اســت.

در این باره، مطالعه ای توسط یکی از پژوهشگران کشور از مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی انجام شده است که در آن، کاربردهای هوش مصنوعی در کارهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه، فنــاوری هوش مصنوعی و تاریخچه آن در کنار برخــی از مهم ترین کاربردهای این فناوری معرفی شــده و همین طور چالش هــا و مخاطرات اســتفاده از پدیده فوق نیز بررسی شده اند.

بر اساس این تحقیق، ورود فناوری هوش مصنوعی در کارهای پژوهشی و امور علمی خصوصاً با پدیدار شدن چت بات هایی همچون چت جی پی تی سبب شده است تا برخی فرایندهای زمان بر و خسته کننده انجام پژوهش کم شده و پژوهشگران فرصت بیشتری برای تمرکز روی مسائل عمیق تر و اساسی تر داشته باشند.

به گفته علیرضا بهمن آبادی، مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، «هم حالا به جز استفاده مستقیم از هوش مصنوعی در کارهای پژوهشی (مانند پردازش تصاویر یا پیش بینی خواص و ترکیبات دارویی) از این فنآوری برای کارهای رایج تری همچون پیشینه پژوهی، خلاصه سازی متون، ترجمه و ویرایش متن به شکل گسترده تری استفاده می شود».

این محقق می گوید: «با این حال استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش، چالش ها و خطرات خاص خودرا بدنبال دارد. سرقت ادبی، خطا یا سوگیری در متن، دستکاری یا تحریف سوابق علمی، مالکیت معنوی اثر تولیدی، و مخاطرات شغلی همچون موارد قابل ذکر است».

طبق اشارات این تحقیق، واضح اســت که در آینده نزدیک، ما علاوه بر استفاده مســتقیم از انواع فناوری های هوش مصنوعی در روند فرایندهای علمی، شــاهد تولید آثــار علمی ازســوی چنیــن ابزارهایــی خواهیم بود.

بهمن آبادی معتقد است: «اســتفاده از گپ افزارهایی مانند چت جی پی تی برای ویرایش، خلاصه سازی، تهیه پیشینه و غیره، به سبب سهولت دسترسی، احتمالاً بیش از سایر ابزارها موردتوجه و بهره برداری پژوهشگران قرار می گیرد».

این محقق می افزاید: «با این حال، چه به عنوان اســتفاده کننده، چه به عنوان داور یا ویراستار این آثار لازم اســت از احتمال استفاده نامناســب از این ابزارها آگاه بود و صحت علمی، اعتبار و اصالت هر مقاله را به دقت ارزیابی کرد. به قول برخی پژوهشگران، مــا باید زمان هیجان انگیزی را که در آن زندگی می نماییم در آغوش بگیریم و به دام های بالقوه ای که فرآیندهای خودکار به عنوان نتایج ناخواســته منجر می شوند توجه کنیم».

شایان ذکر است، این یافته های علمی پژوهشی در دو فصلنامه «علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی» مرکز علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی وزارت کشاورزی انتشار یافته اند.
1402/11/13
14:07:25
0.0 / 5
329
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان هوا فضا
هوا فضا هوافضا