علوم هوا فضا
محققان كشور پیشنهاد دادند

الگویی برای سامان دادن وضعیت اشتغال کشور

الگویی برای سامان دادن وضعیت اشتغال کشور

هوا فضا: پایین آوردن نرخ بیکاری و رساندن وضعیت اشتغال یک کشور به حالت متعادل، بدون تردید از مهم ترین شاخصه های اقتصادیست که توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردارست. پژوهشگران کشور در این زمینه، پژوهشی را انجام داده و الگویی را برای خط مشی گذاری اشتغال ارایه داده اند.به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، روند رو به رشد جمعیت کشور و ناتوانی بازار در استخدام افراد جدیدی که بطور مداوم و از مقاطع مختلف تحصیلی وارد بازار کار می شوند، تعداد بیکاران و افراد متقاضی کار را افزایش داده است. بگفته دفتر بین المللی کار، همه افرادی که در یک روز معین بدنبال کار هستند؛ اما با وجود داشتن توانایی انجام این کار، قادر به یافتن شغل نیستند، بیکار تلقی می شوند. بیکاری یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که تعادل جامعه را بر هم می زند و بحران های زیادی را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره به وجود می آورد. مشکل ناشی از پدیده بیکاری، منشأ اختلالات رفتاری در سطح جامعه و همین طور بروز تنش های سیاسی است که سلامت یک جامعه را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.

بنا بر نظرات پژوهشگران، اشتغال یا تقاضا در بازار کار، از بخش عرضه بازار کالا و خدمات یعنی همان سطح تولیدات جامعه مشتق می شود. اشتغال در یک جمله به مدلول عوامل تولید یا ظرفیتهای موجود است. تعریف دیگری که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارایه داده اند، عبارت است از به کارگیری منطقی نیروهای متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آنها با پست تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را برای ما امکان پذیر سازد. از نظر اقتصادی، در بررسی سیاست های کلی، مفهوم اشتغال به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود. برای تغییر وضعیت اشتغال، چندین عامل همچون سرمایه گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق، راندمان نیروی کار، تنظیم دستمزدها و روابط عرضه و تقاضا در بازار کار به عنوان متغیرهای اصلی و مهم عمل می کنند.

در رابطه با این حوزه، محققانی از دانشگاه علامه طباطبایی مبادرت به انجام پژوهشی کرده اند که در آن تلاش شده است با رویکرد داده محور، الگویی برای خط مشی گذاری اشتغال ارائه شود.

در این پژوهش که از نوع کیفی - اکتشافی بوده است، چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرائی، داده های مورد نیاز پژوهشگران را فراهم آورده اند.

بر اساس نتایج این تحقیق، الگوی مدنظر پژوهشگران با دو عامل علی شامل سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری شامل کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر شامل ساختاری و اجرائی، دو عامل زمینه ای شامل سخت و نرم، دو راهبرد شامل کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد شامل زیرساختی، اجرائی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت.

به گفته داود حسین پور، دانشیار و محقق گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و همکارانش، «مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همیشه از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بدین سبب لازم تمام نهادهای حوزه سیاستگذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاهها و نهادهای اجرائی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند».

آن ها با بهره گیری از نتایج پژوهش خود که در فصلنامه «پژوهش های مدیریت عمومی» وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان انعکاس یافته اند، پیشنهادات و اقدامات متناسب ذیل را در حوزه موضوع مورد پژوهش یعنی خط مشی گذاری اشتغال کشور مطرح کرده اند:

- تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار؛ تقویت جایگاه اشتغال و کارآفرینی در تشکیلات دستگاه های اجرائی، اجرای اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها

- بهبود نظام اطلاعات بازار کار؛ طراحی و استقرار نظام آمار و اطلاعات بازار کار و ساماندهی کاریابی های داخلی و خارجی

- حمایت مالی از طرح های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی؛ تقویت و توسعه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و تعاون، استفاده از ابزارهای نوین به عنوان تضمین تمام یا قسمتی از وثایق مورد مطالبه بانک ها، تامین قسمتی از منابع مالی طرح های اقتصادی و طرح های دانش بنیان از محل منابع بانکی، ایجاد صندوق مردمی تامین اعتبارات کسب و کارهای کوچک و پشتیبانی از کارآفرینان نوپا، نظارت بر اعطای تسهیلات و اجرای طرح های اقتصادی

- پایدارسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط اقتصادی؛ تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار

- حمایت های فنی از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی؛ تقویت و توسعه مراکز مشاوره کسب وکار، اعطای اعتبار مالیاتی، اعمال تخفیف های مالیاتی، اعمال تخفیف های بیمه ای، توسعه نهادهای بیمه ای خرد، تهیه قانون بیمه بنگاه های اقتصادی در مقابل لطمه های ناشی از بحران و رکود اقتصادی

- توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب و کارهای خرد؛ شناسایی مشاغل جدید و تقویت و توسعه شرکت های پیشتیبان مشاغل خانگی و ارائه تسهیلات ارزان و ارائه خدمت مالی خرد

- افزایش انعطاف در بازار کار؛ بازبینی و اصلاح ترتیبات نهادی ناظر بر بازار کار، راه اندازی پنجره واحد کسب وکار، تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به توسعه کار پاره وقت، ازراه دور و مشارکتی

- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی؛ شناسایی اتباع خارجی بدون مجوز و ساماندهی برای خروج آنها و افزایش جریمه بر کارفرمایانی که نسبت به بکارگیری اتباع خارجی بدون مجوز اقدام کنند

- ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور؛ شناسایی و برنامه ریزی برای اعزام نیروی کار به بازار کار کشورهای هدف، استفاده از نیروی کار ایرانی در فرصت های شغلی ایجادشده ناشی از سرمایه گذاری در خارج از کشور، تعیین و اعزام وابستگان کار به کشورهای هدف، اجرای طرح مبادله سوابق بیمه ای نیروی کار ایرانی خارج از کشور

- پشتیبانی از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص؛ تدوین برنامه های حمایتی برای رفع نیاز از بازگشت بازنشستگان به بازار کار، تمرکز ارائه تسهیلات ارزان در مناطق کمتر برخوردار، توسعه برنامه های اشتغال روستایی، پشتیبانی از اشتغال معتادان بهبودیافته، پشتیبانی از اشتغال زندانیان آزادشده

- گسترش اشتغال بخش خدمات؛ تدوین برنامه اشتغال بخش گردشگری به تفکیک سیاحتی و زیارتی درمانی، علمی، آموزشی و ورزشی، تدوین برنامه اشتغال بخش ICT و شرکت های دانش بنیان، تدوین برنامه اشتغال در بخش ورزش، تدوین برنامه اشتغال در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، تدوین برنامه اشتغال در بخش آموزش

- ساماندهی آموزش های مهارتی؛ اصلاح نظام آموزش مهارتی، باز توزیع امکانات و فرصت های آموزشی، استمرار اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان

- توسعه کارآفرینی مشاغل نو؛ ایجاد سازمان نظام کارآفرینی، ایجاد انواع صندو ق های مشارکت در سرمایه کارآفرینان، تقویت مراکز رشد و پارک های علم و تکنولوژِی، ترویج و توسعه آموزش های کارآفرینی مبتنی بر مهارت های خاص، تهیه طرح اشتغال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، تهیه و تدوین برنامه توسعه مشاغل سبز.

- توسعه اشتغال بخش تعاون؛ توسعه تعاونی های فراگیر، ایجاد تعاونی های نوع جدید، توسعه اشتغال حمایتی با محوریت تعاونی های اشتغالزا، کمک به ایجاد و گسترش تعاونی های محوری و شهرک ها و مجتمع های تعاونی

- گسترش تور پشتیبانی از بیکاران؛ تهیه لایحه کمک به بیکاران و ایجاد و گسترش مشاغل عمومی.

منبع:

1402/11/14
11:43:55
0.0 / 5
321
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
هوا فضا هوافضا