هوافضا- علوم هوا فضا
پژوهشگران قطب اقتصاد كشاورزی كشور پیشنهاد كردند

ورود تکنولوژی های مطابق با شرایط اقتصادی کشور برای تقویت رشد بهره وری بخش کشاورزی

ورود تکنولوژی های مطابق با شرایط اقتصادی کشور برای تقویت رشد بهره وری بخش کشاورزی

هوا فضا: به گزارش هوا فضا، برپایه پیشنهاد پژوهشگران قطب اقتصاد کشاورزی کشور باید ضمن تقویت کارآیی به روال گذشته زمینه رشد هر چه بیشتر بهره وری در قسمت زراعت ایران فراهم گردد، هم چنین سیاستگذاران عرصه کشاورزی باید برنامه ریزی های خویش را معطوف به ورود تکنولوژی های مناسب و مطابق با شرایط اقتصادی کشور کرده تا بتوانند از این طریق رشد بهرهوری و در نتیجه رشد بخش کشاورزی را تقویت نمایند.به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، در مطالعه ای با عنوان «بررسی تاثیر تغییر تکنولوژی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در قسمت زراعت ایران»، رشد بهره وری کل عوامل تولید در قسمت زراعت محاسبه و سهم تغییر تکنولوژی، کارآیی و مقیاس را در رشد بهره وری کل عوامل تولید در قسمت زراعت ایران تعیین شد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تغییر تکنولوژی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در قسمت زراعت ایران و تحلیل روند آن طی سالهای برنامه های توسعه بود.

به این منظور ابتدا با استفاده از شاخص ترنکوئیست - تیل، بهره وری ۱۳ محصول زراعی منتخب که تقریبا ۸۵ درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی را شامل می شوند، همینطور بهره وری کل بخش زراعت ایران محاسبه شد. سپس الگوی اقتصادسنجی منطبق بر ساختار تولید بخش زراعت ایران تعیین شد.

برای تصریح بهترین فرم تابعی، ابتدا توابع سهم نهادهای منطبق بر تابع هزینه ترنسلوگ به صورت داینامیک برآورد و سپس آزمون های اقتصادسنجی برای مقایسه انواع مختلف فرم های داینامیک انجام شده و نهایتا فرم استاتیک پذیرفته شد.

همچنین با استفاده از توابع سهم هزینه ارزیابی شده، اثر تغییر تکنولوژی، تغییر مقیاس و کارآیی تخمین زده شد. داده های مورد استفاده، آمار سری زمانی در ارتباط با مقدار، سطح زیرکشت و هزینه تولید ۱۳محصول زراعی طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۶۷ است.

*گزارش بهترین بهره وری برای ۱۳ محصول زراعی در برنامه سوم توسعه

بر اساس نتایج این مطالعه، بهره وری ارزیابی شده برای تک تک محصولات زراعی از نوسانات زیادی برخوردار بوده و تنها دوره ای که از رشد بهره وری نسبتاً مناسبی برخوردار بوده، برنامه سوم توسعه است. از آنجائیکه رشد مداوم بهره وری به صورت سالیانه یکی ازمعیارهای سنجش رشد پایدار در قسمت کشاورزی به حساب می آید، این امر نشان دهنده نبود پایداری در رشد بخش کشاورزی ایران است که ناشی از سیاستگذاری های متنوع و متغیری است که در این بخش صورت می گیرد.

این امر بر لزوم تدوین یک برنامه جامع استراتژیک و بلندمدت در جهت رشد مداوم بهره وری تک تک محصولات زراعی تاکید می کند تا در سایه آن بخش کشاورزی رشد پایداری را تجربه کند. بر مبنای نتایج بدست آمده، رشد بهره وری کل عوامل تولید در قسمت زراعت ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۶۹ به صورت متوسط سالانه ۱.۱۶ درصد بوده است.

نتایج حاصل از تجزیه رشد بهره وری هم نشان داد که تغییر تکنولوژی همینطور مقیاس تولید در سطح کلان اثری بر رشد بهره وری این بخش نداشته در حالیکه کارآیی بیشترین سهم را در رشد بهره وری کل عوامل تولید داشته است. این نتیجه بدان معناست است که در سطح تکنولوژی موجود، نهاده ها به صورت کارآتر مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما در جهت ارتقای تکنولوژی موجود تلاشی صورت نگرفته و عملاً بخش کشاورزی از حالت سنتی خارج نشده که ایرادی جدی در این بخش به حساب می آید. علیرغم این که تغییر تکنولوژی عمده ای در قسمت زراعت ایران اتفاق نیفتاده و ازاین رو تاثیر آن بر رشد بهره وری بسیار اندک بوده است، اما نتایج تعیین ماهیت تغییر تکنولوژی در قسمت زراعت ایران نشان داد که همان تغییر تکنولوژی اندک هم در جهت مصرف بیشتر نیروی کار و مصرف کمتر ماشین آلات بوده است.

*استفاده کمتر از تکنولوژی ها برای رشد بهره وری بخش کشاورزی کشور طی سالهای ۶۷ تا ۹۳

این نتیجه بدان معناست که طی دوره مورد بررسی تکنولوژی هایی در چارچوب ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار که بتواند به رشد بهره وری در قسمت منجر شود، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. ازاین رو پتانسیل افزایش بهره وری از راه ارتقای تکنولوژی وجود دارد.

رشد بخش کشاورزی به دلایلی چون امنیت غذایی، رشد اشتغال، بهبود توزیع درآمد، کمک به رشد تولید سایر بخش ها، پتانسیل صادراتی زیاد و قابلیت ارزآوری اهمیت بسزایی دارد. با عنایت به کمیابی عوامل تولید، رشد بخش کشاورزی تنها از راه استفاده از روش های کارآمدتر و تکنولوژی بهتر یا به عبارتی افزایش بهره وری عوامل تولید امکان پذیر است.
معیار بهره وری آثار سه گانه تغییر تکنولوژی، تغییر مقیاس و تغییر در راندمان استفاده از نهاده ها را در بر می گیرد.

شناسایی سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری در هر بخش همچون بخش کشاورزی، همینطور تعیین سهم سایر اجزا (کارآیی و مقیاس) در کنار آن، اهمیت نسبی اجزای بهره وری را روشن می کند که از آن میتوان در جهت تعیین عوامل عمده تأثیرگذار بر رشد بهره وری و تسریع بهبود آن بهره گرفت. از آنجائیکه تقویت اثر هر یک از اجزا، سیاستگذاری خاصی را می طلبد، بدین ترتیب امکان سیاستگذاری های مطلوب و متناسب با روند تغییرات این مولفه ها در جهت رشد بهره وری فراهم می شود.

منبع:

1402/11/21
09:33:49
0.0 / 5
352
تگهای خبر: تكنولوژی , ناسا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لینک دوستان هوا فضا
هوا فضا هوافضا