هوافضا- علوم هوایی

افزایش اقتدار ایران با دستیابی به دانش فنی طراحی پایه تولید گاز طبیعی مایع

افزایش اقتدار ایران با دستیابی به دانش فنی طراحی پایه تولید گاز طبیعی مایع

هوا فضا: فناوران انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران موفق شدند به طراحی پایه تولید گاز طبیعی مایع برسند.


علی وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع و استاد دانشگاه تهران، در گفت و گو با ایسنا با بیان این خبر اظهار داشت: این موفقیت، امکان انتقال گاز به مناطق سردسیر و صعب العبور کشور و ذخیره آن برای اوج سایی، افزایش حجم صادرات گاز ایران و بهره برداری از میادین گازی دور از دسترس را فراهم می آورد و این به مفهوم افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
وی، با اشاره به اینکه ایران بعد از روسیه دارنده مقام دوم ذخایر گاز طبیعی دنیاست، اضافه کرد: ایران از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز یا منابع هیدروکربوری مقام نخست جهان را دارد پس باید دارای توان علمی و فناوری متناسب با این میزان ذخایر را برای جلوگیری از خام فروشی و اقتصاد مبتنی بر نفت نه متکی بر نفت هم داشته باشد، به عبارتی ایران باید دارای مقام نخست فنّاوری نفت، گاز و پتروشیمی جهان باشد.
*حجم گاز طبیعی مایع ۶۰۰ برابر کمتر از گاز طبیعی با امکان حمل و نقل آسان تر
رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران اضافه کرد: زمانی که گاز طبیعی تا دمای ۱۶۲- درجه سلسیوس و در فشار اتمسفر سرد شود، گاز طبیعی بصورت مایع در می آید که LNG نامیده می شود، حجم محصول به وجود آمده حدوداً ۶۰۰ برابر کمتر از حجم گاز طبیعی است. بدین جهت می توان آنرا بصورت مایع برای عرضه به بازارهای دور دست و در فواصلی که امکان ارسال آن بوسیله خط لوله وجود ندارد، حمل کرد.
وطنی، در ادامه تصریح کرد: ایران دارای بزرگترین شبکه گازرسانی جهان است و در فصول سرد سال و در اوج مصرف ناگزیر از کاهش گاز نیروگاه ها و صنایع انرژی بر هستیم تا گاز مورد نیاز بخش خانگی و تجاری تامین شود.
وی، اضافه کرد: صنایع بزرگ انرژی بر با ذخیره گاز بصورت LNG در فصل تابستان می توانند مشکل تامین سوخت خود در فصل سرد را برطرف کنند.
این استاد دانشگاه تهران، افزود: هم اکنون به لحاظ اقتصادی و فنی انتقال گاز مورد نیاز نقاط سردسیر و صعب العبور کشور برای تامین سوخت آنها در فصل سرد سال با چالش مواجه هستیم. انتقال گاز بصورت گاز طبیعی مایع راهکار مناسبی برای رفع معضل این مساله است.
*افزایش حجم گاز صادراتی به نقاط دور دست از مزایای دستیابی به فن آوری تولید گاز طبیعی مایع
وطنی، با اشاره به اینکه با دستیابی به فن آوری تولید گاز طبیعی مایع حجم گاز صادراتی به نقاط دور دست دنیا افزایش خواهد یافت، در ادامه توضیح داد: بدون این فن آوری و با استفاده از خط لوله، انتقال گاز حداکثر در مسافت ۲ تا ۳ هزار کیلومتر امکان پذیر است و برای مسافت های دورتر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایمنی دارای مشکلاتی است.
در ادامه وی، اشاره کرد: انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران (ILNG) با هدف آموزش و پژوهش در حوزه فرآیندهای مایع سازی گاز طبیعی و تجهیزات مربوط و با استفاده از توانایی های دانشگاه تهران و همکاری سازنده و حمایت های مادی و معنوی شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت نموده است و تا حالا چندین پروژه پژوهشی با تاکید بر توسعه فنّ آوری با کارفرمایی شرکت ملی گاز ایران به انجام رسانده است.
رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، با بیان اینکه به دلیل تحریم امکان دستیابی به دانش فنی این فن آوری بوسیله سایر کشورها وجود ندارد، اضافه کرد: در امتداد دستیابی به این فن آوری طرح های تحقیقاتی مختلفی در انستیتو با همکاری اساتید، پژوهشگران و مشاورین صنعتی کشور انجام شده است.
در ادامه زهرا نرگسی، پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، درباره ی طرح های پژوهشی این انستیتو توضیح داد: تا حالا ۱۰ پروژه تحقیقاتی با حمایت مادی و معنوی شرکت ملی گاز ایران در این موسسه تحقیقاتی انجام شده است.
*بررسی فن آوری های مایع سازی گاز طبیعی اولین پروژه تحقیقاتی برای دستیابی به فن آوری گاز طبیعی مایع
وی تصریح کرد: اولین پروژه «بررسی فن آوری های مایع سازی گاز طبیعی و انتخاب فن آوری برمبنای قابلیت افزایش مقیاس و انجام طراحی مفهومی فن آوری منتخب» است.
پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، اضافه کرد: در این پروژه بیش از ۱۰۰۰ ثبت اختراع بین المللی مطالعه و بررسی گردید و همه فن آوری‏ های مایع سازی گاز طبیعی شناسایی شدند و بر طبق مطالعات انجام شده دسته بندی جدیدی برای فرآیندهای تولید LNG ارائه شد. در ادامه نیز بر طبق معیارهای مختلف یک پروسه انتخاب و طراحی مفهومی و مطالعات اقتصادی بر روی آن انجام شد.
نرگسی، از بازبینی و اصلاح نقشه راه فن آوری Mini LNG و تدوین طرح جامع انستیتو تحقیقات LNG به عنوان یکی دیگر از پروژه های انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ یاد کرد و اضافه کرد: در این پروژه با مشاوره یکی از شرکت های تخصصی ایرانی در ابتدا برنامه جامع و عملیاتی انستیتو برمبنای اولویت های پژوهشی و توسعه فن آوری تدوین شد، افزون بر آن سند توسعه فناوری Mini LNG کل کشور بازبینی و اصلاح گردید.
وی، ضمن اشاره به طراحی مفهومی انجام شده در پروژه نخست، افزود: بمنظور تکمیل و پیشبرد پروژه طراحی مفهومی، پروژه ای تحت عنوان «بازنگری در طراحی مفهومی واحد مایع سازی گاز طبیعی به ظرفیت ۳۰ تن در روز و طراحی مفهومی ایستگاه LCNG و تهیه اسناد مناقصه در قالب BOT واحد مایع سازی گاز طبیعی ایستگاه LCNG» تعریف شد.
پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، تصریح کرد: در این پروژه مدارک طراحی مفهومی واحد مایع سازی با ظرفیت ۳۰ تن در روز باتوجه به نوع واحد پیش تصفیه (واحد آمین و واحد جذب سطحی به روش TSA) و نیز روش حذف C۵+ بازبینی و اصلاح گردید، همین طور طراحی مفهومی ایستگاه LCNG انجام شد و اسناد مناقصه به روش BOT نیز تهیه شد.
نرگسی، نظارت بر پروژه طراحی مفهومی و پایه یک واحد(مقیاس کوچک) مایع سازی گاز طبیعی به ظرفیت ۱۵ تن در روز از نوع ایزوکانتینر به همراه مستندسازی و تجمیع دانش مربوطه از دیگر پروژه های انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران دانست و تصریح کرد: این پروژه توسط کنسرسیوم مشترک از ایران و کره جنوبی انجام شد، که انستیتو ناظر این پروژه بود و نظارت بر طراحی مفهومی واحدهای پیش تصفیه و مایع سازی، نظارت بر طراحی پایه واحدهای پیش تصفیه و مایع سازی و مستندسازی و تجمیع دانش مربوطه و ثبت درس آموخته های به دست آمده را برعهده داشت.
وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، در ادامه توضیح داد: این طرح بصورت کنسریوم میان جمهوری اسلامی ایران (پژوهشگاه صنعت نفت) و جمهوری کره جنوبی برای تبدیل گاز طبیعی به مایع در مقیاس کوچک و قابل حمل بود. قبل از ورود گاز به واحد مایع سازی لازم است گاز طبیعی پیش تصفیه شده و ناخالصی های موجود در گاز جدا شود، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، طراحی مفهومی و پایه این بخش را برعهده داشت و بخش مایع سازی گاز طبیعی توسط تیم کره جنوبی انجام می شد و تحریم های ظالمانه استکباری مانع ادامه این پروژه با همکاری کره جنوبی شد.
در ادامه نرگسی، پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، اظهار داشت: پروژه تولید ۳۰ تن در روز LNG دارای کاربری بصورت LCNG بود، پروژه دیگری در مقیاس کوچک تر بمنظور انجام تحقیقات بدون درنظرگرفتن کاربری با عنوان «راه اندازی ایمن لابراتوار فوق سرد و امکان سنجی ساخت پایلوت لابراتوار مایع سازی گاز طبیعی و طراحی آن بر طبق ظرفیت تعیین شده» تعریف شد.
وی، اضافه کرد: در این پروژه ابتدا همه لابراتوار های تحقیقاتی فوق سرد در دنیا و ایران بررسی و مطالعه شد و کلیه ملزومات ایمنی برای راه اندازی و راه اندازی پایلوت تحقیقاتی فوق سرد تعیین شد. در قدم بعدی بر طبق مطالعات انجام شده ظرفیت ۵/۰ تن در روز انتخاب و طراحی مفهومی و پایه این واحد به کمک مشاوران صنعتی ایرانی انجام شد.
پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، افزود: هدف از طراحی این واحد، علاوه بر افزایش دانش طراحی فرایند، مرجعی برای حل مشکلات صنعتی و ارائه راه حل و هم‏چنین بستری برای پیاده‏سازی ایده‏های نو و بنیادین برای دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان بود.
*راه اندازی لابراتوار مرجع تخصصی مایع سازی فوق سرد در دانشگاه تهران
نرگسی در ادامه از پروژه دیگری با عنوان راه اندازی لابراتوار مرجع تخصصی مایع سازی فوق سرد آگاهی داد و اظهار داشت: این لابراتوار مرجع با هدف تجمیع آزمون های تعیین مشخصات سیالات و مواد فوق سرد با تاکید بر گاز طبیعی مایع راه اندازی می شود که اکنون برخی تجهیزات این لابراتوار سفارش داده شده است.
در ادامه، وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، توضیح داد: برخی تجهیزات از خارج و تحت لیسانس وارد می شوند برخی دیگر از تجهیزات داخلی سازی شده است. باتوجه به اینکه در ایران آزمایشگاهی متمرکز بر روی تجهیزات فوق سرد وجود ندارد، پس برآن شدیم تا لابراتوار مرجع تخصصی مایع سازی فوق سرد را راه اندازی نماییم.
وی، اضافه کرد: این لابراتوار پس از راه اندازی آمادگی ارائه خدمات به همه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و صنایع را در حوزه سیالات و مواد فوق سرد به ویژه LNG داراست.
نرگسی، پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، هم در ادامه تصریح کرد: علاوه بر انجام پروژه های تحقیقاتی بر روی پروسه و تجهیزات در رابطه با فن آوری مایع سازی گاز طبیعی، پروژه های دیگری در انستیتو بر روی کاربری های LNG نیز انجام شده است.
*مطالعات فنی و اقتصادی طرح استفاده از LNG به عنوان سوخت حمل و نقل جاده ای از پروژه های انستیتو
وی، اضافه کرد: یکی از این پروژه ها مطالعات فنی و اقتصادی طرح استفاده از LNG به عنوان سوخت حمل و نقل جاده ای و خودرو های سنگین است. در این پروژه روند توسعه استفاده از LNG به عنوان سوخت خودرو های سنگین و مطالعات تطبیقی در کل جهان انجام شده است همچنین، سامانه سوخت در خودرو های LNGسوز بصورت فنی مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، اظهار داشت: در ادامه نیز مسیرهای جاده ای مناسب تعیین و برای سناریوهای مختلف محلهای مناسب برای راه اندازی جایگاه های سوخت رسانی LNG تعیین شده است و تعداد و ظرفیت واحدهای مایع سازی گاز طبیعی نیز مشخص شد. در آخر پروژه نیز مطالعات اقتصادی و پیشنهاد مدل کسب وکار انجام شده است.
وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، هم در اینباره اظهار داشت: چنانچه بخواهیم از جنوب کشور بندرعباس، بوشهر و کالایی را تا تبریز و مرز بازرگان برای صادرات حمل نماییم در این راه نیازمند سوخت کافی و مناسب هستیم. در کشور ما برای سوخت های مایع نظیر گازوئیل (نفت گاز) و حتی CNG محدودیت های خاصی داریم، گازهای تحت فشار (CNG) نسبت به LNG مخاطرات خاص خود از نظر ایمنی دارند. هم اکنون مطالعات پروژه تحقیقاتی برای کاربری LNG بمنظور تامین سوخت خودرو های سنگین از جنوب کشور تا مرزهای صادراتی به انتها رسیده است.
نرگسی، این پژوهشگر ارشد، در ادامه تصریح کرد: از کاربری های دیگر، مطالعات علمی و اقتصادی زیست محیطی طرح استفاده از گاز طبیعی مایع به عنوان سوخت حمل و نقل دریایی است. که در این پروژه روند توسعه استفاده از کشتی های LNG سوز در جهان و ایران مورد مطالعه قرار گرفت، و الزامات و قوانین سازمان ها و مؤسسات رده بندی دریایی جهت استفاده از سوخت LNG در کشتی شناسایی شده است. همین طور در این پروژه سامانه سوخت رسانی کشتی های LNG سوز بررسی مورد بررسی قرار گرفت.
وی، هم چنین اشاره کرد: علاوه بر موارد مطرح شده، استفاده از سوخت LNG در ناوگان دریایی ایران، ظرفیتهای بنادر بطور کامل بررسی گردید و در قالب سناریوهایی تعداد و ظرفیت و مکان واحدهای مایع سازی تعیین و مطالعات اقتصادی و طرح کسب وکار نیز صورت پذیرفت.
وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، در ادامه توضیح داد: در سالهای اخیر روش های مختلفی برای کاهش آلودگی محیط زیستی در حمل و نقلی مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است.
*جایگزینی سوخت کشتی ها با سوخت های با آلودگی کمتر از مزایای استفاده از گاز طبیعی مایع
وی، اضافه کرد: جایگزینی سوخت کشتی ها با سوخت های با آلودگی کمتر یکی از گزینه های مطرح در این حوزه می باشد، و در سالهای اخیر الزامات قانونی بین المللی نیز در مورد آن مصوب و به همه کشورها ابلاغ گردیده است.
این استاد دانشگاه تهران، اشاره کرد: طبیعتاً در کشورهای دنیا باتوجه به کارهای دریایی و تفاوت های موجود در زیر ساخت ها و منابع در دسترس، گزینه های متفاوت می توانند بررسی و گزینه بهینه برای آن کشور مشخص شود.
وطنی، افزود: در این عرصه باتوجه به خاصیت های داخلی و شرایط بین المللی ایران بررسی های دقیق و کاملی لازم است که در مطالعات این انستیتو بطور جامع عوامل و مسائل مختلف و در رابطه با آن بررسی و ارزیابی شده است.
نرگسی، پژوهشگر ارشد انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، اضافه کرد: جمع بندی و دسته بندی استانداردهای موجود و اولویت بندی استانداردهای مورد نیاز صنعت LNG کشور از دیگر پروژه های مطرح است. در این پروژه استانداردها، قوانین، راهنماها و دستورالعمل های بین المللی و ملی در عرصه فن آوری گاز طبیعی مایع با هدف استفاده از آنها در تدوین استانداردهای ملی باتوجه به نیازهای جاری کشور در تمام مراحل تولید، تجهیزات، حمل و نقل، راه اندازی، ذخیره سازی، نگهداری و کاربری شناسایی شده است.
وطنی، در ادامه با تاکید مجدد بر این مورد که اگر موفق به تولید گاز طبیعی مایع با فن آوری داخلی شویم، افزون بر تامین نیاز داخلی، صادرات به دورترین نقاط دنیا را هم خواهیم داشت. در ادامه تصریح کرد: تامین سوخت حمل و نقل خودرو های سنگین، تامین سوخت مناطق صعب العبور، تامین گاز با مصارف خانگی و تجاری و حتی صنعتی نظیر صنایع فولادسازی، مس، آلومینیوم، صنعت ذوب آهن و نیروگاه ها در زمان اوج سایی همگی با استفاده از تولید گاز طبیعی مایع با فن آوری بومی امکان پذیر می شود.
وی، با بیان اینکه دستیابی به این فن آوری نه فقط به لحاظ اقتصادی برای کشور به صرفه است؛ بلکه سبب حفظ و جذب نخبگان کشور خواهد شد، اظهار داشت: بدین ترتیب زمینه اشتغال و فرصت های شغلی مناسب برای جوانان فراهم می شود.
در پایان، وطنی، رییس انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران، تصریح کرد: این انستیتو در امتداد نیل به اهداف خود تحقیقات و پژوهش های جامعی انجام داده است و به جهت کارهای انجام شده در سال ۱۴۰۲، عنوان موسسه پژوهشی برتر در سی و دومین همایش پژوهش و فن آوری دانشگاه تهران را کسب نمود.
1403/01/07
13:03:18
0.0 / 5
218
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
هوا فضا هوافضا