علوم هوا فضا
مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم خبر داد

انتشار 1360 نشریه علمی

انتشار 1360 نشریه علمی

به گزارش هوا فضا مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اعلان اینكه هم اكنون تعداد نشریات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع به 1360 نشریه رسیده است، اشاره كرد: باتوجه به دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه از لحاظ كمی، كمیسیون بررسی نشریات علمی از اواخر سال 1393 مبادرت به سیاست‏گذاری در جهت كاهش تعداد اعتباردهی جدید و توجه به امر ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی كرد. بر این اساس سامانه الكترونیكی ارزیابی نشریات علمی به وجود آمد و نخستین رتبه‬ ‏بندی نشریات علمی برمبنای شاخص‏‬ های اولیه انجام شد.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، دکتر محسن شریفی در این زمینه اظهار داشت: این ارزیابی توسط گروه های کارشناسی و نیز داوران تخصصی برای هر نشریه انجام شد و امتیازهای کسب شده و رتبه هر نشریه تعیین شد. در ارزیابی سال ۹۸ امتیاز کل ۱۰۰۰ امتیاز بوده و رتبه نشریات برمبنای امتیاز کسب شده و مطابق جدول زیر تعیین شد.


بگفته وی، نشریات علمی در صورت داشتن اعتراض، از زمان اعلام نتایج تا یک ماه فرصت دارند بوسیله سامانه فوق درخواست بررسی دوباره کنند. بعد از بررسی درخواست، نتیجه نهایی در سامانه اعلام می شود.
شریفی اشاره کرد: برمبنای بخشنامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲، بجای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی، تمامی نشریات مشمول این بخشنامه با عنوان یکسان "نشریه علمی" شناخته می شوند و رتبه کسب شده در ارزیابی های سالانه بعنوان "اعتبار نشریه" قلمداد می شود. بدین سبب در ارتباط با ارزیابی های مختلف نظیر ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی و کفایت دستاوردهای پژوهشی رساله / پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، رتبه نشریات علمی در ارزیابی های سالانه مورد توجه قرار می‏‬ گیرد و محاسبه امتیاز مقاله برمبنای رتبه نشریات شامل بین‏‬ المللی، الف، ب. ج یا د صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: بطور کلی در رتبه‏ بندی نشریات علمی سال ۱۳۹۸، حدود ۵ درصد نشریات رتبه بین المللی، ۷ درصد رتبه الف، ۶۰ درصد رتبه ب، ۱۳ درصد رتبه ج و ۱۵ درصد رتبه د، کسب کرده‏ اند. ارزیابی نشریات علمی هر سال یکبار برمبنای فاکتورهای اعلام شده انجام می شود و ان شاءلله به زودی کار ارزیابی سال ۱۳۹۹ شروع خواهد شد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، اشاره کرد: برنامه‬ ریزی به گونه‏‬ ای صورت گرفته است که نتیجه ارزیابی سال ۱۳۹۹ را تا آخر سال یا نهایتاً اوایل سال ۱۴۰۰ اعلام نماییم. بدین سبب نشریات علمی باید همیشه اطلاعات خودرا در سامانه تکمیل کنند و شماره های آنها کاملاً به‏ روز منتشر شود. در غیر این‬ صورت امکان ارزیابی آنها فراهم نیست و از چرخه ارزیابی باز خواهند ماند.
شریفی با اشاره به اهمیت نشر علم و جایگاه آن در چرخه علم و فناوری عنوان کرد: نشریات علمی که مقالات علمی را منتشر می کنند همیشه نمایانگر دستاوردهای علمی و تخصصی بوده‏‬ اند و از اهمیت ویژه‏ ای برای توسعه علوم و تحقیقات برخوردار می باشند و بعنوان یکی از شاخص‏‬ های مهم در پایگاه‏‬ های علم سنجی یک کشور مورد رصد قرار می‏گیرند. برمبنای اسناد بالا دستی همچون ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه و بند ۴ از اقدامات ملی راهبرد کلان ۴ و بند ۲۵ اقدامات ملی از راهبرد کلان ۹ نقشه جامع علمی کشور، یکی از راهبردهای اصلی، پشتیبانی از نشریات علمی و تولیدات علمی داخلی بمنظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، تعیین شده است.
وی ادامه داد: بدین لحاظ لزوم وجود جایگاهی برای سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در این عرصه و تدوین ضوابط و معیارهای استاندارد جهت بررسی و اعتبار بخشی به این گروه از نشریات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکلیف شده است.
به قول مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، کمیسیون بررسی نشریات علمی در طول دوره حیات خود بنا بر شرح وظایف محوله مبادرت به تدوین آیین‬ ‏نامه‬ ها و ضوابطی برای ایجاد نشریات علمی کرده است که در طول این دوره‏‬ ها بنا به مقتضیات دوره زمانی خود تغییراتی داشته است. در آخرین نسخه آیین‬ ‏نامه ابلاغ گردیده مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸ و با توجه به این که اهداف برنامه پنجم در رابطه با این مساله محقق شده است، آیین‬ ‏نامه مذکور اهتمام در ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی نشریات مطابق با سطح استانداردهای بین‬ المللی کرده است. در این آیین‬ ‏نامه از یک سو اختیارات موسسه صاحب امتیاز بیشتر و از طرف دیگر شاخص‬ ‏هایی دقیق‬ ‏تر برای ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی در نظر گرفته شده است.
شریفی با اعلان اینکه هم اکنون تعداد نشریات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع به ۱۳۶۰ نشریه رسیده است، اشاره کرد: باتوجه به دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه از لحاظ کمی، کمیسیون بررسی نشریات علمی از اواخر سال ۱۳۹۳ مبادرت به سیاست‏گذاری در جهت کاهش تعداد اعتباردهی جدید و توجه به امر ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی کرد. بر این اساس سامانه الکترونیکی ارزیابی نشریات علمی به وجود آمد و نخستین رتبه‬ ‏بندی نشریات علمی برمبنای شاخص‏‬ های اولیه انجام شد اما در سال ۹۷ و ۹۸ بمنظور بهبود کیفی نشریات علمی و ساماندهی آنها در امتداد نیاز کشور و نیز استانداردسازی نشریات علمی، نظام نشریات علمی برمبنای وضعیت بین‬ ‏المللی و باتوجه به تجربه موجود در کشور، مورد بازنگری اساسی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در نظام قدیم کلیه پروسه درخواست نشریات از ابتدا تا صدور مجوز علمی توسط کمیسیون نشریات علمی صورت می‏‬ گرفت و به سبب حجم کار زیاد امکان نظارت دقیق بر عملکرد نشریات وجود نداشت. در صورتیکه در نظام جدید بخش راه‏‬ اندازی نشریات و صدور مجوز در دانشگاه‬ ‏ها، مراکز پژوهشی و انجمن‏ های علمی برون سپاری شده است و کمیسیون نشریات علمی به نقش اصلی خود در سیاستگذاری و استانداردسازی و نیز ارزیابی عملکرد نشریات علمی می‬ ‏پردازد.
مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، با اعلان اینکه بخشنامه جدید با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تدوین شده است، اضافه کرد: بدین منظور، برای تسهیل در انجام امور نشریات و اجرای سیاست های دولت در خصوص تمرکززدائی، بجای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه‌ی نشریه در ارزیابی ها به‬ ‏عنوان «اعتبار نشریه» قلمداد می شود. به‏‬ جای دسته بندی نشریات به صورت علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی، تمامی نشریات با عنوان یکسان «نشریه‌ی علمی» شناخته می شوند. یک نشریه علمی می‬ ‏تواند انواعی از مقاله‌ی پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه‌ی موردی، روش شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی را منتشر کند.
بگفته وی، برمبنای آیین‬ ‏نامه جدید، انجمن‏ های علمی، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، و همین طور مؤسسه‬ های انتشاراتی دولتی یا غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح، می‬ توانند نسبت به راه‏ اندازی نشریه علمی اقدام نمایند و در نظام رتبه‬ بندی شرکت نمایند. مجوز راه‏‬ اندازی نشریه، تایید سردبیر و اعضای گروه دبیران توسط موسسه یا انجمن صاحب امتیاز صورت می‏گیرد و نیاز به ستاندن مجوز از کمیسیون نشریات ندارد. نشریات علمی بعد از راه‬ ‏اندازی و یک‬ سال انتشار منظم، می‏ توانند در نظام ارزیابی و رتبه‬ ‏بندی شرکت نمایند. رتبه و امتیاز آنها در ارزیابی نشریات برمبنای استانداردها و ضوابط علمی ملاک عمل قرار می گیرد. رتبه‌ی نشریات به صورت خیلی خوب (الف)، خوب (ب)، متوسط (ج) و ضعیف (د) تعیین می شود. در صورتیکه نشریه رتبه‌ی ضعیف (د) کسب کند، از پروسه ارزیابی خارج می شود و به مدت دو سال نمی تواند به پروسه ارزیابی وارد شود.
شریفی اشاره کرد: بمنظور تشویق نشریات به حضور در عرصه بین‏ المللی، اگر نشریه در لیست پایگاه JCR باشد یا در نمایه های استنادی Web of Science یا Scopus حائز درجه های Q ۱ تا Q ۴ شده باشد، بعد از ثبت نام اولیه و خارج از پروسه ارزیابی، در گروه نشریات معتبر بین المللی قرار می‬ گیرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وی مهم ترین سیاست‬ ها و اهداف آیین‬ ‏نامه جدید نشریات را نظارت و ارتقای کیفی نشریات علمی، استانداردسازی نشریات علمی داخلی، کمک به حضور نشریات علمی داخلی به زبان فارسی و زبان های بین المللی، در نمایه های بین المللی، افزایش نقش نشریات در ارتقای راندمان و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی کشور و افزایش رقابتِ سازنده میان نشریات در امتداد بهبود کیفیت انتشارات علمی بیان کرد.
منبع:

1399/06/30
23:55:37
5.0 / 5
1913
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
هوا فضا هوافضا