آرشیو مطالب : صفحه ی ۳


تولید نقشه های یک پنجاه هزارم با همکاری روسیه در دستور کار سازمان زمین شناسی

تولید نقشه های یک پنجاه هزارم با همکاری روسیه در دستور کار سازمان زمین شناسی
قائم مقام بنیاد نخبگان مطرح كرد؛

مسکن و اشتغال دو عامل مهم مهاجرت نخبگانی

مسکن و اشتغال دو عامل مهم مهاجرت نخبگانی

رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا منصوب گردید

رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا منصوب گردید

لابراتوار ارزیابی الکترومغناطیسی تجهیزات بزرگ صنعتی به بهره برداری رسید

لابراتوار ارزیابی الکترومغناطیسی تجهیزات بزرگ صنعتی به بهره برداری رسید
رییس پژوهشكده سوانح طبیعی عنوان كرد

مسببانی که از فهرست مقصران متروپل حذف شدند!

مسببانی که از فهرست مقصران متروپل حذف شدند!
ستاری در مراسم تفاهم نامه با شهرداری:

شهرداری در شهر هوشمند مانند شتاب دهنده کسب وکار عمل می کند

شهرداری در شهر هوشمند مانند شتاب دهنده کسب وکار عمل می کند

تشکیل کانون زنجیره ارزش سیلیکون با هدف کاهش وابستگی

تشکیل کانون زنجیره ارزش سیلیکون با هدف کاهش وابستگی

دستگاه بازیافت بخار انبارهای نفت ایران ساخت شد

دستگاه بازیافت بخار انبارهای نفت ایران ساخت شد
با امضای تفاهم نامه ای؛

اشتغال فناوری محور و مهارتی توسعه می یابد

اشتغال فناوری محور و مهارتی توسعه می یابد

ساخت یک موتور مولکولی چرخشی با کمک DNA

ساخت یک موتور مولکولی چرخشی با کمک DNA
لینک دوستان هوا فضا