هوافضا- علوم هوایی
دستاورد جدید محققان در درمان تنیتوس ؛

معرفی داروی جدید از جفت انسان برای درمان وزوز گوش

معرفی داروی جدید از جفت انسان برای درمان وزوز گوش

تعدادی از محققان کشور با همکاری پژوهشگران کشورهای روسیه و آلمان پروژه تحقیقاتی برای درمان ˮوزوزˮ گوش اجرائی کردند که طی آن موفق به تولید دارویی از جفت انسانی برای درمان این عارضه شدند و نتایج این مطالعات در فاز انسانی نشان داد که این دارو علاوه بر قابل تحمل شدن وزوز گوش در مبتلایان، سبب بهبود آستانه شنوایی در افرادی که کم شنوایی پیشرونده دارند، شده است.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، به احساس صدای زنگ زدن گوش وزوز گوش (Tinnitus) گفته می شود. این وضعیت شایع اغلب حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. وزوز گوش بیماری نیست، بلکه علامت بیماری زمینه ای مانند از دست دادن شنوایی به خاطر کهولت سن، لطمه گوش یا اختلال سیستم گردش خون شمرده می شود.
هرچند این بیماری تا حالا قابل درمان نبوده است، ولی پژوهشگران مرکز تحقیقات گوش، گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران با تعریف پروژه تحقیقاتی سینرژی و با همکاری چندین مرکز تحقیقاتی کشور و چندین مرکز تحقیقاتی از کشورهای آلمان و روسیه با مطالعات در فاز حیوانی به دارویی گرفته شده از جنین انسانی رسیدند که مطالعات آنها نشان داد که در فاز حیوانی این دارو در درمان این بیماری مؤثر بوده است.
این پژوهشگران با دریافت کد اخلاق وارد فاز کارآزمایی های بالینی شدند که نتایج به دست آمده حاکی از درمان بیش از ۵۰ درصدی در فاز انسانی شده است و آنها امیدوارند با انجام فازهای بعدی کارآزمایی های بعدی، این دارو را بعنوان داروی درمان این عارضه معرفی کنند.
دکتر محمد فرهادی، رئیس مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران و از پژوهشگران این طرح در گفت و گو با ایسنا، این پروژه را یک پروژه سینرژی (میان چند مرکز تحقیقاتی داخلی و مشارکت کشورهای ایران، آلمان و روسیه) توصیف کرد و اظهار داشت: این پروژه با عنوان "بررسی ساختاری و عملکردی بخش زیر قشری مغز در منطقه شنوایی در مدل حیوانی؛ پیش از پس از مداخل داروییNP۳" اجرائی شده است و تمرکز آن درمان دارویی وزوز گوش در مدل حیوانی با بهره گیری از داروی NP۳ است. این پروژه در ایران تعریف شده و با همکاری چندین مرکز تحقیقاتی خارج از کشور اجرائی شد.
وی وزوز را احساس شنیدن صدایی در گوش و یا در سر بدون وجود منشا خارجی توصیف کرد و افزود: وزوز گوش از علائم شایع و ناراحت کننده گوشی است که مکانیسم های بیماری زایی آن تا حالا خیلی مشخص نشده است، ولی عدم تعادل میان مکانسیم های تحریکی و مهاری در این عارضه در مغز دخالت دارند. علاوه بر آن داروی Np۳ نیز یک ماده محافظت کننده عصبی به نام Neuroprotective و مجموعه ای از پروتئین های مختلف است که از جفت انسان جداسازی می شود.
فرهادی اظهار نمود: در این مطالعات تغییرات ساختاری و عملکردی ناحیه تالاموسی شنوایی در مدل حیوانی بررسی گردید که برای این منظور در ابتدا NP۳ از جفت انسان جداسازی شد که این بخش در مرکز شتابدهنده بیوتکنولوژی در ایران انجام و فرمولاسیون این دارو تهیه شد و بعد از آن مطالعات پایداری به دو صورت بلندمدت و کوتاه مدت صورت گرفت.
این محقق ذخیره سازی این دارو در دمای منهای ۲۰ درجه سانتی گراد را مرحله بعدی این پروژه ذکر کرد و اضافه کرد: بعد از آن تست های وسترن بلات (Western blot) و اسپکترومتری انجام شد تا بتوانیم پروتئین های دارو را بیان و اجزای آنرا مشخص نماییم و از نظر دارویی استانداردسازی شود و در نهایت مشخص شد که ۸۹۰ پروتئین مهم چون پروتئین های رشد در Np۳ وجود دارد.
فرهادی، مدل حیوانی این تحقیقات را موش صحرایی نژاد "ویستار" ذکر کرد و اظهار داشت: موش های انتخاب شده "نر" و با وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم بود و موش های انتخاب شده به ۳ گروه ۸ تایی تقسیم بندی شدند. گروه شاهد مبتلا به وزوز گوش هیچ دارویی دریافت نکردند، گروه دوم در گوش آنها با بهره گیری از سالیسیلات سدیم وزوز به وجود آمد و گروه سوم مبتلا به وزوز، داروی NP۳ دریافت کرد.
وی افزود: موش ها پس از ۱۴ روز که سالیسیلات و داروی Np۳ دریافت نمودند مورد مطالعات رفتاری قرار گرفتند و نتایج نشان داد موش هایی که وزوز گوش در آنها به وجود آمده است، بسیار بی قرار و مهاجم بودند و پس از دریافت داروی NP۳ به آرامش رسیدند.
رییس مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به انجام مطالعات فیزیولوژیکی و بافتی بر روی این موش ها، اشاره کرد: نتایجی که به دست آمد، چشم گیر بود که یکی از این موارد مربوط به فرمولاسیون و پایداری داروی NP۳ بود که با ۷ نوع بافر انجام شد و در یک نوع آن مشاهده کردیم که این دارو بیشترین پایداری را دارد و تا ۶ ماه مشکلی برای آن ایجاد نخواهد شد و هم اکنون در این مطالعات از این نوع دارو استفاده می شود.
به گفته وی تست های اسپکترومتری نشان داد که این دارو مجموعه ای از هورمون های رشد، سایتوکاین ها و پروتئین هایی چون آلفا فیتوپروتئین، هیکشاک است.
فرهادی با اشاره به انجام تست رفتاری به نام GPIAS، تصریح کرد: نتایج این تست نشان داد موش هایی که وزوز گوش در آنها به وجود آمده و داروی NP۳ را دریافت نمودند از نظر رفتاری آرام تر شدند و این امر نسبت به گروه شاهد کاملا مشخص است. پروتئین های مهاری و تحریکی مغز نیز با تست وسترن بلات موش ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد موش هایی که مبتلا به وزوز هستند، بیان پروتئین های مهاری و تحریکی کاهش یافته است و زمانی که موش ها داروی NP۳دریافت کردند این پروتئین ها نسبت به دو گروه دیگر افزایش معناداری یافته است.
به گفته وی این دارو ایجاد تعادل میان پروتئین های مهاری و تحریکی را در پی دارد.
مکانیزم عملکردی داروی NP۳
وی در پاسخ به این پرسش که این دارو در کدام بخش از مغز اثرگذار می باشد، اظهار داشت: در این زمینه بررسی هایی در دانشگاه ماینتس آلمان(JGU) انجام شد که نتایج نشان داد این دارو بر روی سیناپس ها اثرگذار می باشد. این داده ها نشان داد که این دارو ارتباط عصبی را بهبود می بخشد.
فرهادی، مقایسه درصد نورون های تیره در ناحیه تالاموس شنوایی در گروه های کنترل و موش هایی که وزوز داشتند و با داروی NP۳ درمان شدند را از دیگر مراحل اجرای این طرح ذکر کرد و اظهار داشت: این مطالعات نشان داد موش ها بعد از آن که وزوز در آنها ایجاد می شود، نورون های تیره که نوعی نورون های غیر فعال می باشند، در ناحیه هیپوتالاموس شنوایی آنها افزایش می یابد و زمانی که NP۳ دریافت می شود، به شدت نورون های تیره و غیر فعال کاهش می یابد.
رییس مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد: همین طور مطالعات الکترو فیزیولوژی با انجام تست ABR یا Auditory Brainstem Response در ۳ گروه "کنترل"، "وزوز" و "درمان شده با NP۳" نشان داد که بطور معناداری در فرکانس های مختلف، در سطح آستانه های الکتروفیزیولوژی شنوایی در ساقه مغز بهبود به وجود آمده است.
اجرای کارآزمایی های بالینی
فرهادی با اشاره به این مطالعات در فاز کارآزمایی های بالینی، اظهار داشت: در این فاز بطور داوطلبانه ۱۸ بیمار مبتلا که وزوز گوش و یا کم شنوایی پیشرونده داشتند، داروی NP۳ را به مدت یک ماه بصورت موضعی دریافت نمودند و نتایج نشان داد که درصد بالایی از آنها وزوزشان کنترل شد و یا قابل تحمل برای بیمار شد و در بعضی تا ۵ دسی بل آستانه شنوایی آنها بهبود یافت.
به گفته وی، افرادی که در این مطالعات کم شنوایی پیشرونده داشتند، نه فقط از روند پیشرفت کم شنوایی شان جلوگیری شد، بلکه آستانه شنوایی نیز بهبود یافته است. ضمن آنکه تمایز گفتاری و شنوایی این بیماران نیز بهتر شده است.
رییس مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد: این نتایج در فاز مطالعات اولیه بوده و لازم است کارآزمایی های بالینی را بر روی تعداد بیشتری از مبتلایان انجام دهیم.
فرهادی اشاره کرد: بطور کلی نتایج این تحقیقات نشان داد که این دارو بر کاهش معنادار پاسخ های رفتاری وزوز گوش و تعدیل سیستم های تحریکی و مهاری در مسیرهای شنوایی مرکزی مؤثر است و اثر نوروپروتکتیوی این ماده کاملا تاییدشده و در انسان نیز تا حدی وزوز را از بین برده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلان اینکه این دارو مراحل ثبت در وزارت بهداشت را طی می کند، اظهار نمود: امیدواریم این دارو بعنوان داروی محافظت کننده اعصاب وارد بازار شود. این دارو نه فقط در درمان وزوز گوش تاثیر دارد، بلکه برای بازسازی کبد، کاهش آلرژی، سلامتی در دوران پیری، کاهش سندرم ناتوانی مزمن و کاهش استرس و بهبود خواب مؤثر است.
رییس مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلان اینکه این دارو همین طور برای درمان سکته های مغزی مؤثر است، اضافه کرد: تحقیقاتی دراین زمینه نیز در جریان است.
دارویی بدون عارضه برای درمان وزوز گوش
دکتر سعید محمودیان از پژوهشگران این طرح و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در گفت و گو با ایسنا، وزوز گوش را یکی از معضلات مردم نام برد که شیوع بالایی در همه دنیا دارد، اظهار داشت: با صنعتی شدن کشورها شیوع این بیماری گسترده شده است. در این بیماری فرد بطور دائم صدای مزاحمی را در طول شبانه روز می شنود که این امر سبب کاهش کیفیت زندگی فرد همچون خواب و فعالیت روزانه خواهد شد.
محمودیان با تاکید بر اینکه این طرح در برای کمک به درمان این دسته از بیماران اجرائی شده است، اشاره کرد: نتایج این طرح برای افرادی که مبتلا به وزوز گوش هستند و درمان های رایج این عارضه را درمان نکرده اند، مؤثر است. در اجرای این طرح از پشتیبانی های صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران برخوردار شدیم.
وی با اعلان اینکه این طرح حاصل همکاری چندین مرکز تحقیقاتی بوده است، اظهار نمود: این طرح از ۳ سال قبل اجرائی شد و داروی تولید شده در این طرح از آنجایی که از جفت انسانی تهیه می شود و حاوی بیش از ۸۰۰ پروتئین و عوامل رشد و هورمون های مختلفی است، عوارضی ندارد.
محمودیان افزود: بااینکه در سایر کشورها از این دارو برای درمان سکته های مغزی، تحقیقات بسیار گسترده ای انجام شده است، ولی در زمینه وزوز، اختلالات شنوایی و کم شنوایی می تواند مؤثر باشد و امیدواریم در فازهای کارآزمایی های بالینی بعدی ادامه یابد و بتوانیم در نمونه های بیشتری، اثربخشی این دارو را بیشتر به اثبات برسانیم.
محقق این طرح با تاکید بر اینکه در فاز حیوانی این طرح نتایج امیدبخشی حاصل شده است، اظهار داشت: این نتایج این امید را به وجود آورده است که در فازهای بعدی این مطالعات، به نتایجی برسیم که بتوانیم این دارو را در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا در این پروژه دکتر محمودیان، اکبرنژاد، دکتر میرصالحی از پژوهشگران مرکز تحقیقات گوش و حلق و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشگران آزمایشگاه اپیدمیولوژی، محققانی از فدراسیون علوم روسیه، مرکز علوم اعصاب شفا، مرکز علوم و اعصاب دانشگاه مانتیس آلمان، دکتر محمودی و دکتر خانی پور، دکتر هداوندی از شرکت های دانش بنیان دارویی و محققانی از دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگران پژوهشگاه رویان حضور داشتند.1400/01/22
13:06:25
0.0 / 5
801
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
هوا فضا هوافضا