هوافضا- علوم هوا فضا
دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

برای شناخت آرمان های الگو باید جهان بینی و جهان شناسی داشت

برای شناخت آرمان های الگو باید جهان بینی و جهان شناسی داشت

به گزارش هوا فضا عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی اظهار داشت: آرمان های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر «جهان بینی» و «جهان شناسی» است، ازاین رو برای شناخت آرمان ها، هم احتیاج به شناخت انسان و هستی (جهان شناسی) و هم احتیاج به شناخت نوع نگاه به انسان و هستی (جهان بینی) است.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، حمید رضا فرهمند تهران امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تبیین مقاله خود با مبحث رویکرد حق بنیان در شناسایی و تبیین نظام مند عناصر آرمان ها در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی که مقاله خویش را در سالن شماره یک کنفرانس عرضه کرد، اظهار داشت: شناخت نظام آرمان های انسان به روش های مختلف امکان پذیر است. در این مقاله بر پایه‌ی حقوق وجودی طبیعی – الهی در حیات فردی و جمعی انسان، نظام آرمان های انسان بدست آمده است. موجودیت انسان، باعث سزاواری هایی در سه بعد بودن، برخورداری و رشد و ایجاد حق مرتبط می شود. این حقوق مبتنی بر نیروها و قوا و خصوصیت های مادی و معنوی انسان و فطرت خدادادی است که در موجودیت فردی و جمعی امتداد می یابد، ازاین رو موجودیت جمعی انسان وابسته به موجودیت دو عنصر جامعه و حکومت است که لازم و ملزوم یکدیگرند.
وی افزود: بدون وجود حکومت، چیزی بعنوان جامعه نمی تواند موجودیت یابد و بدون وجود جامعه، حکومت هم موجودیت نمی یابد. این عناصر به لحاظ بهم پیوستگی با انسان، از همان سزاواری های سه گانه و در نتیجه حقوق وجودی در رابطه با آنها برخوردار می باشند. آرمان ها به مثابه والاترین ارزش ها و اهداف فرازمانی و فرامکانی و مطلوب ترین خواسته ها برای انسان و جامعه انسانی محسوب می شوند.
فرهمند ضمن اشاره به اضلاع نظام آرمانی انسانی اظهار داشت: از مجموع آرمان های فرد، جامعه و حکومت، نظام آرمانی انسان تشکیل می شود. از منظر جهان بینی توحیدی و اسلام، عناصر دیگری هم به این نظام آرمانی افزوده می شود که باعث توسیع و تغییر مفهومی و محتوایی عناصر آرمانی و مبین وجوه ممیز آرمان های الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با الگوهای جوامع دیگر است. نتایج حاصل از این روش، آرمان های سند الگوی ارتقاء یافته را پوشش می دهد.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: موجودیت جامعه متشکل از موجودیت انسان اجتماعی از یکسو و موجودیت اعیان و نهادها و ساختارها و فرآیندهای آن از طرفی است در نتیجه، نظام آرمان های جامعه شامل نظام «آرمان های انسان اجتماعی» همراه با نظام «آرمان های زمینه ای» است. نمی توان موجودیت انسان را بدون لحاظ اجتماع تصوّر کرد، بنابراین لازم است ساختار آرمان های انسان اجتماعی شبیه ساختار آرمان های فردی وی بوده و با آن در تخالف و تضاد قرار نداشته باشد و لاجرم باید همانند نظام آرمان های فردی انسان، مبتنی بر فطرت باشد تا با آن در ناسازگاری و ناهمگونی قرار نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به این که نظام آرمان های انسان در سه عرصه فرد، جامعه و حکومت بر پایه فطرت انسانی و حقوق وجودی که مبتنی بر خلقت خداوندی است، به صورت منطقی به دست آمده اند، در نتیجه با پذیرش جهان بینی توحیدی اسلام و ارتباط با خداوند، هیچکدام از آنها حذف یا نفی نمی شوند، بلکه بُعد ارتباط با خداوند بر ماهیت و کیفیت آنها اثرگذار می باشد. بدین ترتیب آرمان های جدیدی در نسبت عرصه های ارتباطات انسان، جامعه و حکومت با خداوند و بر اساس حقوق وجودی احصاء و به مجموعه آرمان ها افزوده می شوند بدین ترتیب همه آرمان های انسان به وجه مجموعی آن (فردی و جمعی) و با لحاظ ارتباط آنها با خداوند، مجموعه آرمان های جامعه اسلامی را به دست می دهند.
فرهمند با یادآوری بخش هایی از سند الگو اظهار داشت: در سند الگوی پایه آمده است "آرمان های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارزش های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت است. نظام آرمان های اجتماعی در الگوی پایه مبنایی ترین نظام ارزش های فرازمانی، فرامکانی، فرا عرصه ای، الهام بخش، جهت دهنده، هدایت کننده و راهبری کننده تحول تکاملیِ جامعه است. در واقع، «نظام آرمان ها» شبکه ای از عالی ترین ارزش های اجتماعی هستند که به نحو تشکیکی و در چارچوب ساختاری هرمی، غایات ارزشی ابعاد مختلف جامعه را نشان می دهند. غایت این نظام نهادینه سازی و گسترش نظام آرمان های انسان در جامعه است و بدون تصویر روشنی از نظام آرمان های انسان نمی توان به نظام آرمان های اجتماعی دست یافت، ازاین رو آرمان ها به مثابه والاترین اهداف فرازمانی و فرامکانی و مطلوب ترین خواسته ها برای انسان و جامعه انسان محسوب می شوند.آرمان ها مبتنی بر «جهان بینی» و «جهان شناسی» است، بنابراین، برای شناخت آرمان ها هم احتیاج به شناخت انسان و هستی(جهان شناسی) و هم احتیاج به شناخت نوع نگاه به انسان و هستی (جهان بینی) است.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی در انتها تصریح کرد: برای به دست آوردن نظام آرمان های انسان روش های مختلفی می تواند اتخاذ شود. یکی از روش ها، استفاده از روابط و ابعاد چهارگانه انسان است که در سند پشتیبان آرمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. "اصول ارزش های آرمانی انسان دارای حقیقتی مطلق و ثابتند و به نسبت افراد و زمان ها و مکان ها تغییر نمی کنند. این ارزش ها که مطابق با فطرت انسان هستند، در همه سطوح روابط چهارگانه انسان با خدا، با خود، با خلق و با خلقت و ابعاد چهارگانه انسان «بینش»، «گرایش»، «توانش (منش)» و «کنش» وجود دارند". "برای ترسیم نظام آرمان های انسان از دیدگاه اسلام ابتدا بر مبنای مبانی پیش گفته درباره ابعاد وجودی انسان و روابط چهارگانه او (بند ۳ از مبانی) ساختار این نظام را ترسیم کرده و سپس ساختار مزبور را به دین عرضه نموده و با استفاده از مدارک چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و عقل، (بر اساس بند ۶ مبانی) آرمان ها را در این ساختار استنباط کرده و بدین ترتیب به نظام آرمان های انسان از منظر اسلام دست می یابیم."
منبع:

1400/02/29
12:15:23
0.0 / 5
965
تگهای خبر: ارتباطات , كیفیت , ناسا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
هوا فضا هوافضا