هوافضا- علوم هوا فضا
یافته های محققان ایرانی نشان داد؛

تأثیر یک داروی ترکیبی در کاهش چشم گیر آنزیم کبدی بالا در کبد چرب

تأثیر یک داروی ترکیبی در کاهش چشم گیر آنزیم کبدی بالا در کبد چرب

به گزارش هوا فضا پژوهشگران ایرانی در یک مطالعه جدید موفق به کاهش چشم گیر آنزیم های کبدی بالا در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن (NASH) با استفاده از داروی ترکیبی پلی پیل شدند.


به گزارش هوا فضا به نقل از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران درحالی که تحقیقات برای دستیابی به داروهای موثر در درمان کبد چرب غیرالکلی در جهان در دست انجام است، محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهش جدید و طولانی مدت خود تحت عنوان «پلی ایران – کبد» به بررسی تأثیر قرص ترکیبی «پلی پیل» در کاهش آنزیم های کبدی بالا در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن (NASH) پرداختند. نتایج مطالعه «پلی ایران – کبد» محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران که در بستر مطالعه ۵۰ هزار نفری کوهورت گلستان انجام شده، در مقاله ای تحت عنوان Polypill for prevention of cardiovascular diseases with focus on non-alcoholic steatohepatitis: the PolyIran-Liver trial در مجله معتبر بین المللی European Heart Journal انتشار یافته است. نادیده گرفته شدن اغلب مبتلایان کبد چرب غیرالکلی در آزمایشات بیماری های شایع غیرواگیر دکتر رضا ملک زاده محقق ارشد مطالعه «پلی ایران – کبد» اظهار داشت: با وجود آن که بیماری کبد چرب غیرالکلی در صورت عدم کنترل و پیشرفت بیماری، از علل بروز بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی و همینطور دیگر علل اصلی مرگ است، اما اغلب مبتلایان کبد چرب غیرالکلی در آزمایشات پیشگیری و مداخلات اولیه در بیماری های مهم و شایع غیرواگیر مانند فشار خون بالا، دیابت، قلبی عروقی، نارسایی کلیوی و.... نادیده گرفته می شوند. وی ادامه داد: این درحالی است که ۸۰ درصد مبتلایان کبد چرب غیرالکلی قبل از مرگ بر اثر بیماری های پیشرفته کبدی، به دلیل بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی جان خویش را از دست می دهند. ملک زاده هدف از انجام مطالعه «پلی ایران – کبد» که با مشارکت ۲ هزار و ۴۰۰ فرد ۴۵ تا ۷۰ سال شرکت کننده در مطالعه کوهورت گلستان انجام شده را «بررسی تأثیر قرص ترکیبی پلی پیل بر پیشگیری اولیه از بروز بیماری های عمده قلبی عروقی در افراد، بدون در نظر گرفتن سوابق بیماری کبد چرب غیرالکلی» و هم «بررسی تأثیر مصرف پلی پیل در کاهش آنزیم های کبدی بالا در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن (NASH) بعنوان عامل خطر مستقل بروز بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی» برشمرد. مجری اصلی مطالعات « کوهورت گلستان» و «پلی ایران» خاطرنشان کرد: تأثیر چشم گیر مصرف داروی ترکیبی «پلی پیل» حاوی آسپرین/۲۰ میلی گرم (داروی ضد انعقاد خون)، آترواستاتین /۲۰ میلی گرم (داروی کاهنده چربی خون)، هیدروکلروتیازید/۱۲ میلی گرم و والزارتان / ۴۰ میلی گرم یا انالاپریل / ۵ میلی گرم (داروهای کاهش دهنده فشار خون بالا)، بر پیشگیری اولیه از بروز حوادث مهم قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی پیش از این، در مطالعه ۵ ساله «پلی ایران» بر روی جمعیت ۱۵ هزار نفری «روستایی» به اثبات رسیده بود. وی ادامه داد: در مطالعه جدید «پلی ایران – کبد» درصدد توسعه بررسی تأثیر مصرف این داروی ترکیبی در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی و بخصوص تأثیر آن بر کاهش آنزیم های کبدی بالا در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن (NASH) در جمعیت شهری برآمدیم. ملک زاده تصریح کرد: در مطاله «پلی ایران – کبد» شرکت کنندگان به دو گروه مداخله (دریافت کننده قرص ترکیبی پلی پیل ) و گروه کنترل ( افرادی که داروی پلی پیل دریافت نکردند و فقط تحت معاینات و آموزش سبک زندگی سالم قرار داشتند) تقسیم شدند. حدود نیمی از شرکت کنندگان در هر دو گروه مداخله و کنترل مرد بودند. هر دو گروه در طول مدت ۵ سال پیگیری، هر ۶ ماه یک مرتبه تحت معاینات قرار گرفتند. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، ۸ درصد افراد در گروه مداخله و ۱۱.۹ درصد در گروه کنترل، به بیماری های مهم قلبی عروقی مبتلا شدند. کاهش ۵۴ درصدی خطر حوادث مهم قلبی عروقی در جمعیت عمومی با مصرف مستمر «پلی پیل» به قول استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نخستین نتیجه مطالعه «پلی ایران – کبد» حاکی از آن بود که مصرف مستمر قرص ترکیبی پلی پیل، تأثیر قابل توجه ۳۳ درصدی در پیشگیری اولیه از بروز حوادث مهم قلبی عروقی و تأثیر ۵۰ درصدی در کاهش مرگ و میر ناشی از همه علل در جمعیت عمومی، بدون در نظر گرفتن ابتلای افراد به کبد چرب یا افزایش آنزیم های کبدی دارد. محقق ارشد مطالعه «پلی ایران – کبد» تصریح کرد: در شرکت کنندگان دریافت کننده داروی پلی پیل (صرف نظر از مبتلایان NASH و غیر NASH) که تا ۸۰ درصد به مصرف قرص پلی پیل پایبندی داشتند، خطر بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی، ۵۴ درصد کاهش پیدا کرد. تاثیر ۶۵ درصدی مصرف پلی پیل بر کاهش حوادث مهم قلبی عروقی در مبتلایان NASH به قول ملک زاده، در این مطالعه همینطور تأثیر مصرف پلی پیل بر کاهش حوادث مهم قلبی عروقی در افراد مبتلا به NASH و دیگر شرکت کنندگان (غیر مبتلایان NASH ) هم مقایسه شد. یافته ها در این حوزه نشان داد تأثیر مصرف «پلی پیل» در کاهش حوادث مهم قلبی عروقی در مبتلایان NASH به میزان ۶۵ درصد است که در مقایسه با غیرمبتلایان NASH (میزان ۲۷ درصد) بسیار بیشتر است. تأثیر قابل توجه مصرف پلی پیل بر کاهش آنزیمهای کبدی بالا در مبتلایان NASH محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مطالعه خود همینطور به صورت ویژه، به بررسی تأثیر مصرف قرص پلی پیل بر کاهش آنزیم های کبدی بالا در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی و NASH پرداختند. دکتر شاهین مرآت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و نویسنده اصلی مطالعه «پلی ایران – کبد» اظهار داشت: نتایج مطالعه ما نشان داد مصرف قرص ترکیبی پلی پیل با دوز ثابت آسپرین، آترواستاتین، هیدروکلروتیازید و والزارتان یا انالاپریل، به صورت کلی تغییری در آنزیم های کبدی مصرف کنندگان پلی پیل غیرمبتلا به NASH ایجاد نکرد؛ اما باعث کاهش معنادار ۱۲ واحدی آنزیم های کبدی بالا در افراد مبتلا به NASH شده است. بیشترین سودمندی داروی پلی پیل در کنترل کبد چرب غیرالکلی برای مبتلایان به NASH استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به تأثیر مصرف مستمر داروی ترکیبی پلی پیل بر حفظ سلامت کبد و کاهش آنزیم های کبدی بالا در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی اظهار داشت: بر مبنای یافته های ما، مبتلایان به NASH بیشتر از سایر مبتلایان کبد چرب غیرالکلی، از مزایای مصرف مستمر قرص ترکیبی پلی پیل در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی بهره مند خواهند شد. کاهش ۳۶ درصدی «چربی خون بد» در مصرف کنندگان «پلی پیل» مرآت اضافه کرد: علیرغم نگرانی ها در مورد عوارض مصرف استاتین ها در بیماران مبتلا به سطوح بالای چربی خون، افراد دارای آنزیم های کبدی بالا و مبتلایان به NASH، مطالعه انجام شده نشان داد مصرف استاتین اثرات مفیدی بر حفظ سلامت کبد دارد و همینطور باعث کاهش ۳۶ درصدی «چربی خون بد» در مصرف کنندگان داروی ترکیبی پلی پیل می شود. وی اظهار داشت: شواهد این مطالعه همینطور نشان داد آسپرین، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین /ACE و مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین / ARB، می تواند در کنترل بیماری کبد چرب غیرالکلی مفید باشد. پایبندی به مصرف مستمر قرص پلی پیل، اصل مهم در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و افزایش آنزیم های کبدی نویسنده اصلی مطالعه «پلی ایران –کبد» با بیان اینکه میانگین پایبندی شرکت کنندگان در مطالعه به مصرف پلی پیل، ۸۰ درصد بوده است، تصریح کرد: اگر مقرر است از داروی ترکیبی پلی پیل بعنوان راهبرد پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی و همینطور کنترل بیماری کبد چرب غیرالکلی و NASH استفاده شود، باید برای افزایش پایبندی به مصرف این دارو، گام های موثری برداشت. شیوع ۳۰ درصدی کبد چرب غیرالکلی در ایران به قول ملک زاده، محقق ارشد مطالعه «پلی ایران –کبد»، کبد چرب غیرالکلی در ایران هم همانند جهان، شایعترین بیماری کبدی است و حدود ۳۰ درصد جمعیت عمومی ایران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و ۳ درصد هم مبتلا به هپاتیت ناشی از کبد چرب غیرالکلی هستند. طی سه دهه گذشته، شمار مبتلایان «فیبروز کبد (سیروز جبران شده)» ناشی از کبد چرب غیرالکلی در ایران، دو برابر، شمار مبتلایان «سیروز کبد (سیروز جبران نشده)» ناشی از کبد چرب غیرالکلی، سه برابر و تعداد مرگ های ناشی از کبد چرب غیرالکلی سه برابر شده است. اهمیت بسیار فراوان کنترل عوامل خطر کبد چرب غیرالکلی برای جلوگیری از مرگ های زودرس وی با تکیه بر اهمیت فراوان کنترل بیماری کبد چرب غیرالکلی برای جلوگیری از مرگ های قلبی عروقی و تحقق کاهش مرگ های زودرس، به عوامل خطر و عوارض این بیماری اشاره نمود و «سندرم متابولیک، فشار خون بالا، دیابت نوع ۲، چربی خون بالا، چاقی عموما ناشی از پرخوری و بی تحرکی» را از عوامل خطر اصلی بیماری کبد غیرالکلی برشمرد. ملک زاده اضافه کرد: همینطور عوارض جدی بیماری کبد چرب غیرالکلی شامل دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، چربی خون بالا، سکته های قلبی و مغزی، هپاتیت های مزمن، فیبروز کبدی (سیروز کبدی جبران شده)، سیروز کبدی پیشرفته (جبران نشده)، نارسایی کلیوی، بدخیمی های کبدی و خارج کبدی (سرطاهای روده بزرگ، رحم، تخمدان، مری و پستان )، هر یک مستقلا بعنوان یک بیماری، سهم مهمی در علل اصلی مرگ و بروز مرگ های زودرس دارند. بهترین درمان کبد چرب غیرالکلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، با بیان اینکه بیماری کبد چرب غیرالکلی درمان خاصی ندارد، بهترین روش غیردارویی کنترل بیماری کبد چرب غیرالکلی را انجام ورزش منظم روزانه، حفظ وزن مناسب، کاهش ۱۰ درصد وزن بدن در افراد چاق، اصلاح رژیم غذایی، پرهیز از دریافت کالری اضافی روزانه، کاهش مصرف چربی های اشباع شده، نوشیدنی های شیرین شده با قند، کربوهیدرات های تصفیه شده، گوشت های قرمز و فرآوری شده و استفاده از رژیم غذایی مدیترانه ای دانست.


منبع:

1400/11/17
22:42:34
0.0 / 5
751
تگهای خبر: آموزش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
هوا فضا هوافضا