علوم هوا فضا
بر اساس آمار نظامهای بین المللی منتشر شد؛

آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹

آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹

به گزارش هوا فضا برپایه آمار نظام های علمی بین المللی تعداد مقالات و استنادات به مقالات ایرانی حكایت از رشد جمهوری اسلامی ایران در ۶ سال گذشته دارد.


به گزارش هوا فضا به نقل از مهر، بررسی تعداد مقالات ایرانی در نمایه نامه بین المللی اسكوپوس (Scopus) در ۶ سال گذشته نشان داده است كه تعداد مقالات با رشد قابل توجهی روبرو بوده اند و در عین حال بیشترین رشد در علوم پایه دیده می شود. سال ۲۰۱۹ در حالی به پایان رسید كه خیلی از این آمار هنوز تكمیل نشده است و خیلی از مقالات امكان دارد در این آمار دیده نشده باشند. تعداد مقالات ایرانی در پایگاه اسكوپوس در تمامی رشته ها از ۴۵ هزار و ۶۰۳ مقاله در سال ۲۰۱۴ به ۶۱ هزار و ۱۸۷ مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در گروه علوم پایه این رشد تقریباً ۱.۵ برابر است و از حدود ۲۸ هزار مقاله در سال ۲۰۱۴ به بیشتر از ۴۰ هزار مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بررسی میزان تعداد مقالات ایرانی در اسكوپوس در حوزه علوم فنی و مهندسی هم مبین رشدی تقریبی است. تعداد مقالات از ۱۷ هزار مقاله فنی و مهندسی در ۲۰۱۴ به تعداد ۲۴ هزار مقاله افزایش داشته است. در علوم پزشكی هم شاهد رشد تعداد مقالات هستیم. این رشد نشان داده است كه تعداد مقالات از ۱۳ هزار و ۷۸۸ مقاله در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ هزار و ۵۳۷ مقاله رسیده است.
نكته مورد توجه در علوم مختلف این است كه دانشمندان و پژوهشگران ایرانی بیشترین مقالات را در گروه علوم پایه به چاپ رسانده اند و به ترتیب پس از آن گروه علوم فنی و مهندسی، گروه علوم پزشكی، گروه علوم كشاورزی، گروه علوم اجتماعی و گروه علوم انسانی قرار دارند. تعداد مقالات گروه علوم كشاورزی در ۶ سال گذشته با رشد چندانی مواجه نبوده اند اما تعداد مقالات گروه علوم اجتماعی در این مدت رشدی دو برابری را تجربه كرده است و از تعداد ۲ هزار و ۱۶۷ مقاله در سال ۲۰۱۴ به تعداد ۵ هزار و ۴۰ مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اما تولید علم تنها به چاپ و انتشار مقاله محدود نمی گردد و مهم تر از تولید مقاله، استناد به آن است كه بعنوان یكی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات مورد توجه است. استناد چراغی است كه نشان داده است چقدر یك تولید علمی توانسته است در گستره موضوعی خود مورد توجه و مؤثر باشد.
نكته ای كه در مورد بررسی تعداد استنادات مقالات باید به آن توجه كرد این است كه هرچه از زمان انتشار یك مقاله گذشته باشد، تعداد استنادات بیشتری دریافت می كند و مقالاتی با عمر یك ساله و چند ماهه امكان دارد هنوز به صورت كامل از جانب سایر محققان دیده نشده باشند. بر همین مبنا تعداد استنادات به مقالات پژوهشگران ایرانی هم كه در اسكوپوس نمایه شده اند نشان داده است كه علوم پایه در صدر قرار دارد و علوم انسانی پایین ترین میزان استنادات را به خود مختص كرده است. از همین رو با عنایت به این كه چندی است از آخر سال ۲۰۱۹ می گذرد آمار استنادات و تولید علم سال ۲۰۱۹ تكمیل نشده است و بعد از گذشت چند ماه از ۲۰۱۹ مشخص می شود.
جدول میزان تعداد استنادات اسكوپوس در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹
میزان استنادات علوم پایه در سال ۲۰۱۴ به میزان ۳۳۵ هزار و ۶۶۳ استناد است كه بیشترین میزان استناد را در میان گروه های علمی در اختیار دارد. گروه علوم فنی و مهندسی بعد از علوم پایه بیشترین استناد را به خودش مختص كرده است و به همین ترتیب علوم پزشكی، علوم كشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی در رده های بعدی قرار دارند. میزان استنادات در گروه علوم انسانی هم با عنایت به تعداد تولید علم از سایر علوم پایین تر است. پژوهشگران ایرانی در سال های اخیر در زمینه مقالات مؤثر دنیا نقش پر رنگی داشته اند. هرساله شركت كلاریویت آنالتیكز (ISI) به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد. بر مبنای فهرستی كه شركت كلاریویت آنالتیكز (ISI) به مناسبت آخر سال ۲۰۱۹ منتشر نموده است فقط یك محقق از هر هزار نفر محقق بعنوان محقق بسیار استناد شده ۲۰۱۹ معرفی شده اند كه از این تعداد ۲۴ نفر برنده جایزه نوبل هستند كه سه نفر از آنها در سال ۲۰۱۹ جایزه نوبل دریافت نمودند. كلاریویت آنالتیكز (ISI) لیست دانشمندان یك درصد برتر سال ۲۰۰۱ و همینطور لیست این گروه از دانشمندان در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را منتشر نموده است. بر مبنای لیست سال ۲۰۰۱ گروهی از محققان ایرانی الاصل در جمع دانشمندان یك درصد برتر دنیا قرار دارند اما تنها محقق ایرانی از دانشگاه های ایران جواد صالحی (علوم كامپیوتر) عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و استاد تمام این دانشگاه است. در جدول زیر آمار بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را مشاهده می كنید: جدول لیست دانشمندان یك درصد برتر ایرانی طبق گزارش ۲۰۱۹ كلاریویت آنالتیكز (ISI) (بدون ترتیب) سال ۲۰۱۴ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ داوود دومیری گنجی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / همكاری با دانشگاه مازندارن ۲ سعید عباس بندی ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / همكاری با دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ۳ حسنعلی زمانی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مجید عشقی گرجی ریاضیات دانشگاه سمنان ۵ فرنوش فریدبد مهندسی دانشگاه تهران / همكاری با دانشگاه علوم پزشكی تهران ۶ محمدرضا گنجعلی مهندسی دانشگاه تهران ۷ پرویز نوروزی مهندسی دانشگاه تهران ۸ سیاوش ریاحی مهندسی دانشگاه تهران ۹ مهراورنگ قائدی مهندسی دانشگاه یاسوج ۱۰ مهدی دهقان مهندسی و ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر سال ۲۰۱۵ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ مهدی دهقان مهندسی و ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر ۲ داوود دومیری گنجی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳ مهراورنگ قائدی مهندسی دانشگاه یاسوج ۴ سعید عباس بندی ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۵ مجید عشقی گرجی ریاضیات دانشگاه سمنان سال ۲۰۱۶ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ مهدی دهقان مهندسی و ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر ۲ داوود دومیری گنجی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳ طاهر نیكنام مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز ۴ محسن شیخ الاسلامی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵ سعید عباس بندی ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۶ شهرام رضاپور ریاضیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / همكاری با دانشگاه چینی تایوان سال ۲۰۱۷ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ علی كاوه علوم كامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران ۲ مهدی دهقان مهندسی و ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر ۳ داوود دومیری گنجی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴ مفید گرجی بندپی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵ طاهر نیكنام مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز ۶ محسن شیخ الاسلامی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۷ شهرام رضاپور ریاضیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / همكاری با دانشگاه چینی تایوان ادامه جدول لیست دانشمندان یك درصد برتر ایرانی طبق گزارش ۲۰۱۹ كلاریویت آنالتیكز (ISI) (بدون ترتیب) سال ۲۰۱۸ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ سیدفاضل نبوی علوم طبیعی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله الاعظم ۲ سیدمحمد نبوی علوم طبیعی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله الاعظم ۳ مسعود رضایی علوم طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ۴ امید اخوان شیمی دانشگاه صنعتی شریف ۵ سعید عباس بندی چند رشته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۶ سیدمهدی جعفری چند رشته ای دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۷ حسن كریمی مله چند رشته ای دانشگاه صنعتی قوچان ۸ مرتضی محمودی چند رشته ای دانشگاه علوم پزشكی تهران ۹ محمد ولی پور چند رشته ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ داوود دومیری گنجی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۱ مهراورنگ قائدی مهندسی دانشگاه یاسوج ۱۲ مفید گرجی بندپی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳ امید ماهیان مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد / همكاری با دانشگاه ژیان ژیاتونگ چین و دانشگاه صنعتی بوداپست مجارستان ۱۴ طاهر نیكنام مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز ۱۵ محسن شیخ الاسلامی مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۶ مهدی دهقان ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر سال ۲۰۱۹ ردیف نام محقق رشته / مبحث دانشگاه ۱ سیدمهدی جعفری علوم طبیعی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۲ حسن كریمی مله علوم طبیعی دانشگاه صنعتی قوچان / همكاری با دانشگاه صنعتی و فناوری چین ۳ مسعود رضایی علوم طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ۴ مصطفی اسلامی چند رشته ای دانشگاه مازندران ۵ محمدرضا گنجعلی مهندسی دانشگاه تهران / همكاری با دانشگاه صنعتی و فناوری چین ۶ محمد میرزازاده چند رشته ای دانشگاه گیلان ۷ حمیدرضا پورقاسمی چند رشته ای دانشگاه شیراز ۸ آرش كریم پور مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ۹ امید ماهیان مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان / همكاری با دانشگاه ژیان ژیاتونگ چین و دانشگاه صنعتی بوداپست مجارستان ۱۰ مهدی دهقان ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر ۱۱ سجاد جعفری ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر ۱۲ ژولین كلینتون اسپروت ریاضیات دانشگاه صنعتی امیركبیر / همكاری با دانشگاه ویسكانسین مدیسون آمریكا


منبع:

1398/10/25
20:07:59
5.0 / 5
4384
تگهای خبر: فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
لینک دوستان هوا فضا
هوا فضا هوافضا