علوم هوا فضا
در پاسخ به تردیدافكنی ها؛

توضیح درباره استفاده از بیماران ایرانی در كارآزمایی جهانی كرونا

توضیح درباره استفاده از بیماران ایرانی در كارآزمایی جهانی كرونا

به گزارش هوا فضا معاون تحقیقات وزارت بهداشت درباره ادعای استفاده بیشتر از بیماران ایرانی برای كارآزمایی بالینی داروها در مطالعه كارآزمایی بالینی برای درمان كووید ۱۹ سازمان بهداشت جهانی توضیحاتی عرضه داد.


به گزارش هوا فضا به نقل از مهر، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در پاسخ به برخی تردید افکنی ها در مطالعه همبستگی «کارآزمایی بالینی برای درمان کووید ۱۹» سازمان بهداشت جهانی که با همکاری ۳۰ کشور از شش منطقه جهان در حال انجام می باشد و ایران موفق به بیشترین مشارکت بیماران در آن شده است اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی قهرمان شود و اتحاد جهانی تنها راه شکست کروناست. عضو کمیته اجرایی مطالعه همبستگی «کارآزمایی بالینی برای درمان کووید ۱۹» سازمان بهداشت جهانی، اظهار داشت: ویروس کرونا بزودی یک ساله می شود و با همه توفانی که در اقتصاد و سلامت جهان به پا کرده، هنوز هیچ تحقیقی از میان انبوه تحقیقات جهانی، مدعی دستیابی به درمان قطعی کووید ۱۹ و نجات بشر از این چالش بزرگ جهانی نشده و البته روند یافتن درمان بیماری های عفونی پاندمیک با منشأ ویروس های جان سخت، همواره طولانی بوده است. وی تصریح کرد: با وجود اجرای نزدیک به ۱۸۰ مطالعه کارآزمایی بالینی «متوسط» و «بزرگ» در جهان برای دستیابی به نشانه هایی از درمان کووید ۱۹ اما، سازمان بهداشت جهانی که تجربه رفع بحران هایی از اپیدمی های مختلف بیماری های عفونی در سالهای دور و نزدیک را داشته، با اطمینان تمام می گوید که هیچ از مطالعات کارآزمایی بالینی با حجم مشارکت کنندگان کم، راه به جایی نخواهند برد و هیچ کشوری به پشتوانه این سطح از مطالعات، نمی تواند به تنهایی به قهرمانی در شکست کرونا با درمان قطعی آن بیاندیشد. ملک زاده اضافه کرد: چرایی این تاکید واضح است؛ جهان هیچ وقت با ویروسی چنین پرقدرت در انتشار، عجیب، مرموز و پیچیده، پرجنبش در تغییرات ژن و نگران کننده برای اقتصاد و سلامت دنیا نبوده و تنها چاره، اتحاد جهانی برای یک مطالعه وسیع و بی سابقه است. به جرأت می توان اظهار داشت که حالا چشم ها به مطالعه Solidarity Clinical Trial for COVID-۱۹ Treatments سازمان بهداشت جهانی دوخته شده است. وی اشاره کرد: مطالعه ای استاندارد که همه اقدامات ضروری از تأمین بودجه و داروهای مورد نیاز برای کارآزمایی گرفته تا طراحی پرسشنامه ها و معیارهای ورود و خروج دقیق بیماران، ثبت و گردش اطلاعات، آزمایشات بالینی استاندارد برای پاسخگویی به سوالاتی در سطح جهانی و نه برای جمعیتی خاص همراه با تعیین مجوزهای اخلاقی محکم و سخت، انجام شده و فرآیند اجرای پروتکل توافق شده بین المللی مطالعه، تحت نظارت دقیق کمیته بین المللی راهبری مطالعه و کمیته اجرایی مطالعه با حضور ۹ کشور عضو همچون ایران در حال انجام می باشد و تابحال ۳۰ کشور از شش منطقه جهان با مشارکت بیشتر از ۱۲ هزار بیمار مبتلا به کووید ۱۹ بستری در ۵۰۰ بیمارستان، به این مطالعه پیوسته اند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: نکته آشکار و وجه اشتراک هر نوع مطالعه ای شامل مطالعات کارآزمایی بالینی «متوسط» و «بزرگ» در کشورهای مختلف و مطالعه خیلی بزرگ و بی سابقه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹، «انتخاب بازوهای درمانی متشکل از یک یا چند دارو برای کارآزمایی های بالینی جهت دستیابی به درمان قطعی» بعنوان مؤثرترین چاره است؛ چون که هم ویروس کرونا، ناشناخته و دارای ابعاد بسیار جدید، پیچیده و مواجه با تغییرات است و هم، هیچ داروی موجودی تاثیر فوری و قطعی بر درمان آن نداشته است. ملک زاده اضافه کرد: نکته مهم بعدی آن است که مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ در حال کارآزمایی بالینی بر روی داروهایی است که مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و همینطور سازمان غذا و داروی ایران بوده و همگی در لیست فارماکوپه قرار داشته و قبل از پیدایش کرونا و تا همین حالا، برای درمان بیماری های عفونی و برخی دیگر از بیماری ها، توسط بیماران در تمام قاره ها شامل اروپا و آمریکا در حال مصرف هستند و هیچ یک داروی جدید و ناشناخته ای نیستند. وی اشاره کرد: همینطور آزمایشات بالینی بر روی داروها، تماماً با مجوزهای اخلاقی محکم و سخت و تحت نظارت کامل و دقیق سازمان بهداشت جهانی صورت می گیرد. کمیته نظارت بر داده ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی برای درمان کووید ۱۹ می تواند بر مبنای تجزیه و تحلیل موقت داده ها میزان تاثیر داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ مبتلایان، برخی رژیم های درمانی را حذف و برخی را جایگزین کند. معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: همانگونه که بعد از ماه ها مطالعه سازمان بهداشت جهانی، دو بازوی درمانی («ترکیب لوپیناویر با ریتوناویر» و «هیدروکسی کلروکین») که بی اثر بودن آنها اثبات شد، حذف شدند. وی اظهار داشت: در اینباره که چرا ایران در شرایط سخت تحریم، پیشتاز مشارکت بیماران و همکاری در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ بوده است ابتدا باید خاطرنشان کرد چهار داروی نام برده شده در نخستین گروه از بازوهای درمانی برای بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ که در پروتکل درمانی ایران مورد استفاده قرار گرفت، در سایر کشورهای همکار مطالعه سازمان بهداشت جهانی هم مورد مصرف بوده و همزمان در ۲۰۰ بیمارستان انگلستان برای ۱۲ هزار بیمار همراه با برخی دیگر از داروها تحت کارآزمایی بالینی قرار گرفته اند. ملک زاده خاطرنشان کرد: ادعای استفاده بیشتر از بیماران ایرانی برای کارآزمایی بالینی داروها در مطالعه سازمان بهداشت جهانی، ناشی از عدم اطلاع منتقدان از روند مطالعه است. این داروها همینطور برای هزاران هزار بیمار در سایر کشورها و هم بیماران ایرانی دیگری که در این مطالعه شرکت نداشته اند توسط پزشکان معالج در بیمارستانها به امید مؤثر بودن مورد استفاده قرار گرفته اند. وی ادامه داد: اما درباره موفقیت ایران در پیشتازی نسبت به کشورهای همکار مطالعه هم باید اظهار داشت که انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی وسیع، در شرایط عادی و غیر اضطرار برای هر کشور و بخصوص در شرایط اضطرار جهانی جهت همکاری با سازمان بهداشت جهانی، به شدت متکی به دو اصل ضروری است: «وجود زیرساخت های قدرتمند تحقیقاتی» و «برخورداری از محققان متخصص و با تجربه در اجرای مطالعه». معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: بدون شک، این دو اصل مهم، طی چند سال قبل بعد از اجرای مطالعات بزرگ کوهورت های آینده نگر در ایران با پشت سر گذاشتن آزمون های حقیقتاً سخت و طولانی در اجرای پرسشنامه های ساختارمند و آزمایشات استاندارد و دقیق بالینی و دارای مجوزهای اخلاقی در ایران شکل مهیا شده است، مطالعاتی که ضمن تربیت محققان اصلی ( Principal Investigators) آماده به کار و دارای مهارتهای لازم، تیم های پژوهشی را مثل حلقه های منظم یک زنجیره به هم پیوند زده است و این دو مبحث بسیار مهم و اساسی است و رهبری تحقیقات بزرگ در هر کشوری را بسیار هموارتر می کند. وی خاطرنشان کرد: اینها همان ابزاری هستند که هنوز خیلی از کشورهای علاقه مند تحقیقات به حضور و مشارکت در مطالعه سازمان بهداشت جهانی در اختیار ندارند و به همین علل بوده است که ۸۷ محقق اصلی و پژوهشگر از ایران ذیل نظر کمیته اجرایی مرکزی برای هماهنگ سازی و نظارت دقیق بر فعالیت کل تیم های پژوهشی ایرانی حاضر در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹» موفق به جلب مشارکت ۳۵۰۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ بستری در بیمارستان های ایران و کسب رتبه نخست همکاری در مطالعه سازمان بهداشت جهانی شده اند. به قول معاون تحقیقات وزیر بهداشت، البته برخورداری از بسترهای پیشرفته در نظام سلامت ایران برای همکاریهای بین المللی با سازمان بهداشت جهانی در مواقع ضروری را نباید نادیده گرفت. وی اظهار داشت: با آن که علم پزشکی با همه قدرتش، همچنان با قاطعیت درباره پیچیدگی های رفتار ویروس کرونا که قدرت تکثیرش را مدام افزایش داده و تابحال صدها تغییر در ژن آنرا شاهد بوده ایم و حتما تغییرات دیگری هم در پیش دارد، متأسفانه هنوز عده ای از افراد در طب سنتی که هیچ تجربه مشارکت تحقیقاتی بزرگ ملی و بین المللی در کارنامه آنها وجود ندارد و به جای پزشکی دقیق، مروج شبه علم بوده اند، امروز با تشکیک در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ از راهکارهای سنتی برای درمان این بیماری سخن گفته و به انتقادهای بی اساس از میزان مشارکت بیماران ایرانی در این مطالعه پرداخته اند. عضو کمیته اجرایی «مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی درمان کووید ۱۹» سازمان بهداشت جهانی اضافه کرد: ما در مورد ویروسی سخن می گوئیم که بیماری های زمینه ای چون دیابت، بیماری های قلبی عروقی، تنفسی و … را در بعضی بیماران تشدید کرده و از آن بدتر به سمت ایجاد یک بیماری زمینه ای در بعضی افراد مبتلا می رود! اتحاد جهانی برای غلبه بر ویروسی تلاش بین المللی می کند که دستیابی به واکسن واقعاً «ایمن» برای آن با چالش هایی عجیب تر و متفاوت تر از سایر بیماری های عفونی روبه روست؛ داروی قطعی کرونا یا واکسنی که بتواند محافظتی چنین گسترده را برای انواع جمعیت و نه جمعیتی خاص ایجاد کند با کدام راهکار سنتی و با کدام تحقیقات منفردانه کشورها، حاصل خواهد شد؟ رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: زیرپا گذاشتن پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا و نادیده گرفتن اصول توافق شده ملی و بین المللی برای مهار انتشار ویروس که مهمترین آنها استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از اجتماعات، شست و شوی مرتب دستهاست، اساسا بر افزایش آمار مرگ و میر مبتلایان و فرسوده کردن توان کادر درمان مؤثر بوده است. وی اظهار داشت: مسافرتها و بی توجهی ها به هشدارهای شروع موج های بعدی کرونا، یکی از مهمترین علل اوج گیری های اخیر ابتلاء و مرگ ناشی از بیماری کووید -۱۹ در ایران و برخی کشورها با رفتارهای مشابه اجتماعی بوده است. افزایش این آمار ارتباطی با روند تحقیقات درمانی و ایجاد ناامیدی در نتایج آن ندارد. چون که درمان بیماری های عفونی ساده تر از کرونا هم به زمان لازم برای تحقیقات نیاز داشته است. ملک زاده تصریح کرد: بهتر است به جای تردید افکنی در روند تحقیقات درمانی متکی به آزمایشات بالینی وسیع و دقیق جهانی و موفقیت های ایران در روند همکاری با سازمان بهداشت جهانی در قیاس با سایر کشورها که محصول دانش و تجربه داخلی بوده است، در شرایطی که موج سوم شیوع ویروس کرونا، شیوع آنفلوآنزا و حضور ترکیبی این دو را پیش رو داریم، به رفع سریع تر موانع برای غلبه بر این چالش عظیم جهانی و همکاری بیشتر مردم با محققان و مطالعات تا شکست کرونا بیاندیشیم. وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از افراد مبتلا به ویروس کرونا، خود بخود بهبود می یابند و ابداً نیازی به رفتن به بیمارستانها ندارند و باید نکات جلوگیری از انتقال ویروس را کاملاً رعایت کنند؛ رفتن به بیمارستانها، فقط برای بیمارانی ضروریست که به اشکال شدید بیماری کووید ۱۹ مبتلا هستند. به قول معاون تحقیقات وزیر بهداشت، بخشی از مبتلایان در فاز متوسط بیماری هم، نیازمند درمان های سرپایی با داروهای معمولی هستند که آنها هم احتیاج به بستری ندارند و بهبود می یابند. ملک زاده تصریح کرد: نباید از این بیماری کووید -۱۹ ترس و وحشت بسیار داشت. ترس و وحشت ما باید واقع بینانه و منطبق بر اصول پیشگیرانه بخصوص استفاده از ماسک باشد. چالش اساسی درمان کووید -۱۹ معطوف به بیماران مبتلا به شکل شدید بیماری و بستری در بیمارستانها و بخشهای مراقبت های ویژه که نیازمند دستگاه های تهویه مکانیکی و یا دارای بیماری های زمینه ای پرخطر هستند، بوده و تحقیقات جهانی به دنبال حل این بخش از ماجرای کروناست که آن هم یک مسیر سخت و طولانی و نیازمند همراهی، صبر و اتحاد جهانی است.

1399/08/07
12:40:39
5.0 / 5
1138
تگهای خبر: فناوری , وزارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لینک دوستان هوا فضا
هوا فضا هوافضا