علوم هوا فضا
در گفت وگو با هوا فضا مطرح شد:

پاسخ محققان درباره اخطار بمب قطبی

پاسخ محققان درباره اخطار بمب قطبی

با وجود آنكه در فضای مجازی نسبت به وقوع بارش های زیاد در فصول پاییز و زمستان بر اثر پدیده ای به نام ˮبمب قطبیˮ آگاهی داده شده است، اما رئیس پژوهشكده اقلیم شناسی با تاكید بر اینكه در آخرین نقشه های هواشناسی چنین موردی مشاهده نشده است، در مجموع از كاهش دما نسبت به نرمال خبر می دهد.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، در پیشگویی های غیر واقعی فضای مجازی خبر از بارش نیم متری برف در ایام اول پاییز داده شده و نسبت به بمب قطبی اخطار می دهند، ضمن آنکه اعلام می شود طبق پیشبینی ها بارش قابل توجهی در پاییز سالجاری خواهیم داشت.
این در شرایطی است که محققان حوزه هواشناسی تاکید دارند در پاییز سالجاری هر چند که کشور کاهش دما نسبت به نرمال را تجربه می کند، ولی در نقشه های به روز رسانی شده بارش چنین افزایش بارشی مشاهده نمی گردد.
به قول رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی، میانگین دمای هوای مهرماه در مرکز و شرق کشور از نیم درجه سانتی گراد کمتر از نرمال تا نرمال و در سایر مناطق از نیم تا یک درجه بیشتر از نرمال پیشبینی می شود. در آبان دمای هوا افزایش می یابد، به صورتی که ناهنجاری دما در شرق کشور در محدوده صفر و در سایر مناطق از نیم تا مثبت ۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. ناهنجاری دما در آذر در بیشتر مناطق از مثبت یک تا مثبت ۲ درجه است و انتظار می رود طی دی تا بهمن، بخش های شرقی کشور ناهنجاری حدود ۰.۵- درجه را تجربه کنند.

امسال استان های پربارش و کم بارش ها کدام ها هستند؟
دکتر ایمان بابائیان، رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی در گفتگو با ایسنا با اشاره به داده های آخرین روزهای شهریور اظهار داشت: این داده ها نشان داده است علیرغم اینکه بارش سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ نسبت به سال قبل ۶.۳ کاهش یافته است، اما افزایش ۲۸.۴ درصد را نسبت به نرمال تجربه کرده است، بگونه ای که در این دوره بیشترین افزایش بارش در استان های "هرمزگان"، "قم" و "سیستان و بلوچستان" به ترتیب با ۱۳۸، ۶۷ و ۶۷ درصد رخ داده است.
وی بیشترین کاهش بارش را مربوط به استان های "چهارمحال وبختیاری"، "کهگیلویه و بویراحمد" و "کرمانشاه" به ترتیب با منهای ۱۲.۲، منهای ۸.۴ و منهای ۷.۹ درصد دانست.
بابائیان با اشاره به انتشار متنی در خصوص وقوع "بمب قطبی" و تاثیرپذیری ایران از این پدیده، اظهار نمود: آخرین به روز رسانی دور پیوندهای اثرگذار بر روی ایران شامل "انسو"(ENSO) و "دوقطبی" اقیانوس هند(IOD) نشان از تحول در وضعیت آنها در مقایسه با ماه های پیش است. انتظار می رود "انسو" در فصل پاییز تا نیمه زمستان در فاز "لانینای" (وضعیتی که بخش مرکزی و شرقی استوایی اقیانوس آرام، آب سردتر از حالت طبیعی می شود) ضعیف و از اواخر زمستان به فاز خنثی تغییر یابد که می تواند افزایش بارش بر روی ایران را تسهیل کند.
رئیس پژوهشکده هواشناسی افزود: علاوه بر آن درباره جریان دور پیوندی "دوقطبی" اقیانوس هند هم پیشبینی شده است در فصل پاییز در فاز سرد تا خنثی باشد و به آرامی از آغاز فصل زمستان در فاز خنثی قرار می گیرد و پیشبینی می شود نمایه نوسان شبه دوسالانه (QBO) در فصل پاییز در فاز منفی باشد.
وی تصریح کرد: وضعیت دورپیوندهای فوق کمک می نماید تا کم بارشی پیشبینی شده برای فصل پاییز، به شرایط نرمال در فصل زمستان تغییر یابد. بیشترین کاهش بارش فصل پاییز در استان های واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی رخ خواهد داد؛ شمال غرب، استان های ساحلی خزر و نیمه غربی البرز هم مناطقی هستند که بارش آن در محدوده کمتر از نرمال خواهد بود.
به قول این محقق حوزه هواشناسی، جنوب شرق کشور منطقه ای است که بارش آن در فصل پاییز گرایش به نرمال دارد. در سایر مناطق کشور بارش بین نرمال تا کمتر از آن پیشبینی شده است. مشخصه مهم بارش زمستان، توزیع ناهمگن زمانی و مکانی آن است.
بابائیان با تاکید بر اینکه میانگین دمای هوا تا اوایل فصل پاییز در استان های همجوار زاگرس غربی و جنوبی متمایل به بیشتر از نرمال و در سایر استان ها نرمال و متعاقب آن در سطح کشور تا آغاز فصل زمستان بین یک تا دو درجه چنین شرایطی کم و بیش در ماه آذر هم وجود دارد و در ماه دی وضعیت بارش کشور بهبود یافته و در محدوده نرمال خواهد بود.
وی افزود: با گرایش "دوقطبی" اقیانوس هند (IOD) به فاز مثبت و QBO به فاز منفی، انتظار می رود بارش فصل زمستان در جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب در محدوده نرمال تا قدری بیشتر از آن باشد. بخش هایی از زاگرس مرکزی فصل زمستان را هم با بارش در محدوده کمتر از نرمال سپری خواهند کرد.
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی خاطرنشان کرد: تحلیل پیشبینی های صادره به چهار روش مختلف در سازمان هواشناسی کشور نشان از عدم قطعیت نسبتا زیاد پیشبینی بارش در فصل زمستان سالجاری است که باعث توزیع ناهمگون مکانی و زمانی بارش در این فصل خواهد شد.پیش بینی انحراف از نرمال بارش
ردیف بالا: مهر(راست) و آبان(چپ)؛ ردیف پایین: آذر (راست) و دی(چپ) ۱۳۹۹

به قول وی در کشورهای غرب منطقه اکو، بارش در محدوده کمتر از نرمال پیشبینی می شود؛ اما در کشورهای واقع بر شرق این منطقه بارش در محدوده نرمال خواهد بود. کم بارشی پیشبینی شده برای ایران و کشورهای همسایه غربی، می تواند باعث افزایش فراوانی پدیده گردوخاک در مناطق غربی کشور شود.

پیش بینی انحراف از نرمال بارش پاییز ۱۳۹۹ در منطقه اکو

پیش بینی دمای هوا در مهر
بابائیان با اشاره به پیشبینی های دمای هوا در مهرماه جاری توضیح داد: میانگین دمای هوای مهرماه در مرکز و شرق کشور از نیم درجه سانتی گراد کمتر از نرمال تا نرمال و در سایر مناطق از نیم تا یک درجه بیشتر از نرمال پیشبینی می شود. در آبان دمای هوا افزایش می یابد، به صورتی که ناهنجاری دما در شرق کشور در محدوده صفر و در سایر مناطق از نیم تا مثبت ۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. ناهنجاری دما در آذر در بیشتر مناطق از مثبت یک تا مثبت ۲ درجه است و انتظار می رود طی دی تا بهمن، بخش های شرقی کشور ناهنجاری حدود ۰.۵- درجه را تجربه کنند.

پیش بینی انحراف از نرمال دمای هوا:
ردیف بالا: مهر(راست) و آبان(چپ)؛ ردیف پایین: آذر (راست) و دی(چپ) ۱۳۹۹

به قول وی نقشه های پیشبینی مقدار احتمال وقوع بارش تجمعی ماهانه (بر حسب درصد) برای آستانه های بارشی ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ م. م. (میلیمتر) را نشان داده است.
نقشه پیشبینی بارش در مهرماه:


a: احتمال وقوع بارش تجمعی بیشتر از ۲۰ م. م
b: احتمال وقوع بارش تجمعی بیشتر از ۴۰ م. م
c: احتمال وقوع بارش تجمعی بیشتر از ۸۰ م. م
d: احتمال وقوع بارش تجمعی بیشتر از ۱۲۰م. م
نقشه بارش در آبان ماه


نقشه پیشبینی بارش در آذر ماه


وی تصریح کرد: در یک ماه آینده در مناطق شمالی، مرکزی، شرق و شمال شرق دمای هوا نسبت به نرمال کاسته می شود، به طور میانگین یک درجه. امکان دارد در مقیاس هفته این مقدار حدود ۳ تا ۴ درجه باشد، ولی مقداری که در خبر انتشار یافته درباره کاهش شدید دما بر اثر پدیده ای به نام "بمب قطبی" آمده، در آخرین نقشه های تهیه شده در پژوهشکده اقلیم شناسی دیده نمی گردد. ولی در مجموع کاهش دما نسبت به نرمال امسال وجود دارد.1399/07/04
20:42:31
5.0 / 5
2025
تگهای خبر: فضای مجازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
هوا فضا هوافضا